Kosiarki11.02.2024

Jak wymienić olej silnikowy w kosiarce

Aby kosiarka działała optymalnie, należy co roku wymieniać olej silnikowy. Najlepiej to robić przed rozpoczęciem sezonu.

Jak sprawdzić poziom oleju silnikowego

UWAGA: Za niski poziom oleju może doprowadzić do poważnego uszkodzenia silnika. Przed uruchomieniem produktu należy skontrolować poziom oleju silnikowego.

 1. Zaparkować produkt na równym podłożu i wyłączyć silnik.
 2. Odkręcić korek zbiornika oleju z zamocowanym wskaźnikiem prętowym.
 3. Zetrzeć olej z prętowego wskaźnika poziomu oleju.
 4. Włożyć prętowy wskaźnik całkowicie do zbiornika, aby sprawdzić rzeczywisty poziom oleju.
 5. Wyjąć prętowy wskaźnik poziomu oleju.
 6. Sprawdzić poziom oleju na wskaźniku prętowym.
 7. Jeśli poziom oleju jest zbyt niski, napełnić zbiornik olejem silnikowym i wykonać ponowną kontrolę poziomu oleju. Podczas napełniania zbiornika olejem należy użyć lejka, aby zapobiec rozlaniu oleju.

UWAGA: Upewnić się, że stosowany jest olej silnikowy zalecany dla danej kosiarki. Można to sprawdzić w instrukcji obsługi. Nie mieszać dwóch różnych typów oleju.

Jak wymienić olej silnikowy

OSTRZEŻENIE: Olej silnikowy jest niezwykle gorący bezpośrednio po wyłączeniu silnika. Przed spuszczeniem oleju silnikowego należy poczekać na ostygnięcie silnika. W przypadku rozlania oleju silnikowego na skórę należy go zmyć wodą z mydłem.

 1. Odłącz przewód od świecy i umieść go tam, gdzie nie będzie mógł się stykać ze świecą.
 2. Zdejmij korek wlewu oleju silnikowego z prętowym wskaźnikiem poziomu i odłóż go na czystą powierzchnię.
 3. Spuść olej za pomocą pompy. Po zakończeniu tej czynności wyczyść końcówkę, aby uniknąć rozlania oleju.
 4. Za pomocą prętowego wskaźnika poziomu sprawdź, czy cały olej został usunięty.
 5. Napełnij układ olejem, wlewając ilość oleju podaną w instrukcji obsługi urządzenia.
 6. Za pomocą prętowego wskaźnika sprawdź poziom oleju silnikowego.
 1. Uruchomić kosiarkę, aż zbiornik będzie pusty.
 2. Odłączyć przewód zapłonowy od świecy zapłonowej.
 3. Odkręcić korek zbiornika oleju.
 4. Umieścić pojemnik pod kosiarką, aby zebrać olej silnikowy i zapobiec jego rozlaniu.
 5. Przechylić maszynę w celu spuszczenia oleju ze zbiornika.
 6. Napełnić silnik zalecanym olejem silnikowym. Właściwy typ oleju silnikowego można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia. Nie mieszać dwóch różnych typów oleju. Zalecamy stosowanie oleju silnikowego użyć Husqvarna SAE 30.
 7. Sprawdzić poziom oleju silnikowego.
Czy ten artykuł był pomocny?