Jak wyczyścić lub wymienić świecę zapłonową w pilarce

Aby utrzymać pilarkę w najlepszym stanie, ważne jest wyczyszczenie lub wymiana świecy zapłonowej.

Do wykonania tego zadania potrzebne są:

  • rękawice ochronne
  • szczotka druciana
  • klucz płasko-oczkowy o dużym rozstawie lub dowolne inne zgodne narzędzie: wielkość narzędzia zależy od wielkości świecy zapłonowej
  • świeca zapłonowa: odpowiednią wielkość świecy zapłonowej można sprawdzić w instrukcji obsługi pilarki

Konserwacja świecy zapłonowej:

  1. Aby uzyskać dostęp do świecy zapłonowej, należy zdjąć pokrywę.
  2. Po zdjęciu pokrywy ściągnąć nasadkę i przewód ze świecy zapłonowej. Przed przejściem dalej należy upewnić się, że w górnej części styku nie występuje korozja, a jeśli występuje, należy oczyścić go szczotką drucianą. Ponadto należy oczyścić obszar z zabrudzeń.
  3. Aby wymontować świecę zapłonową, należy użyć klucza płasko-oczkowego o dużym rozstawie i obrócić go w lewo. Sprawdzić świecę zapłonową pod kątem pęknięć lub osadów węglowych, sprawdzić także styki elektrody.
  4. Jeśli w tym miejscu znajduje się osad węglowy, należy go usunąć szczotką drucianą.
  5. Jeśli świeca zapłonowa nie jest uszkodzona i można było wyczyścić elektrodę i styk, należy wkręcić ją z powrotem do silnika. Przy użyciu klucza nasadowego upewnić się, że element jest dobrze osadzony. Nie dokręcać ze zbyt dużą siłą.
  6. Podczas nakładania nasadki i przewodu na słupek należy upewnić się, że zatrzasnął się w odpowiednim miejscu.

Upewnić się, że świeca zapłonowa używana w pilarce łańcuchowej ma odstęp między elektrodami dostosowany do parametrów silnika pilarki. Informacje te można znaleźć w instrukcji obsługi lub u lokalnego autoryzowanego dilera.

Patrz również:

Okresowa konserwacja pilarki

Czy ten artykuł był pomocny?