Roboty koszace21.02.2024

Jak sterować robotem koszącym Automower® za pomocą Asystenta Google

Dowiedz się, jak komunikować się z robotem koszącym Automower® za pomocą Asystenta Google. Bez względu na to, czy chcesz uruchomić robota koszącego, zatrzymać go czy sprawdzić jego stan, niniejszy przewodnik zawiera przykłady poleceń głosowych, które umożliwiają sterowanie robotami koszącymi zintegrowanymi z urządzeniami Google Home.

Konfigurowanie robota koszącego Automower® za pomocą Asystenta Google

Zanim będzie można sterować robotem koszącym za pomocą Asystenta Google, należy go dodać jako urządzenie w aplikacji Google Home. Aby uzyskać instrukcje na ten temat, zobacz Dodaj robota koszącego Automower® do Google Home.

Obsługiwane języki

Aby uzyskać informacje na temat języków, których można używać do sterowania robotem koszącym za pomocą Google Home, zobacz Języki obsługiwane przez Asystenta Google.

Aktywacja Asystenta Google

Asystent Google pomoże Ci zawsze wtedy, gdy tego potrzebujesz. Po prostu powiedz „Hej, Google” lub „OK, Google”, a następnie wydaj dowolne z poniższych poleceń, aby rozpocząć sterowanie robotem koszącym.

Aby uzyskać więcej informacji na temat aktywacji Asystenta Google, zobacz Wyszukiwanie głosowe i inne działania „Hej, Google”.

Nadawanie nazwy robota koszącego

Podczas wydawania poleceń robotowi koszącemu można używać następujących nazw:

 • „Automower” lub „robot” (jeśli masz tylko jednego robota koszącego w Google Home).
 • Inna nazwa robota koszącego, np. „Hawaje”, jak zaprezentowano w poniższych przykładach. Nazwa robota koszącego jest określona w aplikacji Automower® Connect, w sekcji Moje kosiarki > Szczegóły kosiarki. Zalecamy wybranie nazwy robota koszącego, którą można łatwo wymówić, aby uniknąć nieporozumień z Asystentem Google.
 • „Wszystkie modele Automower” lub „wszystkie roboty” (jeśli w Google Home dodano wiele robotów koszących).

Polecenia

Uruchom

Jeśli robot koszący jest wystarczająco naładowany, polecenie to uruchomi robota na 12 godzin, ignorując harmonogram. Po 12 godzinach robot koszący wznowi pracę zgodnie z harmonogramem.

Podczas korzystania z polecenia zostanie wyświetlony monit o podanie kodu PIN Google. Aby ustawić kod PIN Google, otwórz aplikację Automower® Connect, dotknij ikony menu, wybierz kolejno Konto > Kod PIN Google i wprowadź czterocyfrowy kod. Więcej informacji na temat kodu PIN Google można znaleźć w części Ustawianie kodu PIN Google w aplikacji Automower® Connect.

Przykłady:

 • „Uruchom Automower”
 • „Uruchom Hawaje”
 • „Uruchom wszystkie roboty”

Uwaga: Jeśli ktoś nacisnął przycisk STOP na robocie koszącym, Asystent Google nie może ponownie uruchomić robota. Zamiast tego należy wprowadzić kod PIN na klawiaturze robota koszącego i zamknąć pokrywę, aby uruchomić go ponownie.

Wznów

To polecenie wznawia prace zgodnie z harmonogramem, na przykład jeśli robot koszący jest aktualnie wstrzymany lub zaparkowany. To polecenie spowoduje natychmiastowe uruchomienie robota tylko wtedy, gdy zaplanowano jego uruchomienie. Jeśli robot koszący jest w stacji ładującej, uruchomi się, gdy akumulator będzie wystarczająco naładowany.

Przykłady:

 • „Wznów Automower”
 • „Wznów Hawaje”
 • „Wznów wszystkie roboty”

Uwaga: Jeśli ktoś nacisnął przycisk STOP na robocie koszącym, Asystent Google nie może ponownie uruchomić robota. Zamiast tego należy wprowadzić kod PIN na klawiaturze robota koszącego i zamknąć pokrywę, aby uruchomić go ponownie.

Parkuj

To polecenie powoduje wysłanie robota koszącego z powrotem do stacji ładującej, gdzie pozostanie on przez cały czas trwania tej sesji koszenia.

Po rozpoczęciu następnej zaplanowanej sesji koszenia (na przykład następnego dnia) polecenie parkowania nie będzie już obowiązywać i robot koszący wznowi koszenie trawnika zgodnie z harmonogramem.

Przykłady:

 • „Zaparkuj Automower”
 • „Zadokuj Hawaje”
 • „Poprowadź robota do stacji”
 • „Zaparkuj wszystkie roboty”

Wstrzymaj

To polecenie wstrzymuje pracę robota koszącego w bieżącej lokalizacji do momentu wydania nowego polecenia. Gdy użyjesz polecenia wstrzymania pracy, możesz łatwo ponownie uruchomić robota koszącego za pomocą Asystenta Google lub aplikacji Automower® Connect. Jeśli chcesz wstrzymać robota koszącego na dłużej niż 25 minut, zalecamy zaparkowanie robota.

Przykłady:

 • „Wstrzymaj Hawaje”
 • „Zatrzymaj robota”
 • „Zatrzymaj Automower”

Stan

To polecenie zawiera krótką aktualizację bieżącej aktywności robota koszącego.

Przykład:

 • „Co robi robot Hawaje?”
 • „Czy Automower pracuje?”
 • „Jaki jest poziom naładowania akumulatora robota Hawaje?”
 • „Co robią moje roboty?”

Dodatkowe polecenia

Asystent Google może odpowiedzieć na dowolne standardowe frazy, w tym „Proszę powtórz”.

O co możesz zapytać Asystenta Google

Roboty koszące obsługujące technologię AIM

W przypadku robotów koszących obsługujących technologię AIM możliwe są następujące polecenia:

Włączanie i wyłączanie stref niedostępnych

To polecenie umożliwia włączanie i wyłączanie stref niedostępnych dla robota koszącego przy użyciu nazwy przypisanej do stref niedostępnych na trawniku.

Przykłady:

 • „Włącz strefę niedostępną — plac zabaw”
 • „Wyłącz strefę niedostępną — plac zabaw”
 • „Włącz strefę — plac zabaw”
 • „Wyłącz strefę — plac zabaw”

Uruchamianie robota koszącego w określonym obszarze

To polecenie umożliwia uruchomienie robota koszącego w wyznaczonym obszarze pracy, który w Google Home określa się jako „strefa”.

Przykłady:

 • „Chcę uruchomić Hawaje na podwórku”
 • „Uruchom Hawaje w ogródku przed domem”

Roboty koszące wyposażone w reflektory

Włączanie i wyłączanie reflektorów robota koszącego

To polecenie umożliwia włączanie i wyłączanie reflektorów robota koszącego.

Przykłady:

 • „Włącz reflektory robota koszącego”
 • „Włącz światła mojego robota”
 • „Włącz światła robota Hawaje”
 • „Wyłącz światła robota Hawaje”

Skontaktuj się z lokalnym dilerem Husqvarna, jeśli potrzebujesz dalszej pomocy z robotem koszącym Automower®.

Czy ten artykuł był pomocny?