Roboty koszace01.03.2024

Dodaj robota koszącego Automower® do Google Home

Po dodaniu do Google Home Twój robot koszący Automower® staje się naturalną częścią porannej rutyny, zajęć pozaszkolnych Twoich dzieci, przygotowań do grilla i wielu innych zajęć zaplanowanych na każdy dzień.

Wszystkie modele robotów koszących Automower® z łącznością Wi-Fi lub komórkową mogą być sterowane za pomocą Google Assistant. Dzięki temu robot koszący staje się naturalnym i w pełni zintegrowanym elementem zautomatyzowanego systemu w Twoim domu. Inne modele robotów koszących Automower® mogą również stać się częścią systemu Smart Home po wyposażeniu ich w zestaw Automower® Connect.

Dodaj robota koszącego Automower® do Google Home

Aby sterować robotem koszącym Automower® za pomocą Google Assistant, należy najpierw dodać go jako urządzenie do aplikacji Google Home.

  1. Upewnij się, że system Google Home jest prawidłowo skonfigurowany.
  2. W aplikacji Google Home dotknij ikony plus (+).
  3. Wybierz opcję Skonfiguruj urządzenie.
  4. Wybierz opcję Działa z Google, a następnie wyszukaj Husqvarna Automower® na liście dostępnych usług.
  5. Jeśli aplikacja Automower® Connect jest zainstalowana, a użytkownik jest zalogowany do aplikacji w urządzeniu, wystarczy wybrać opcję Autoryzuj, aby zezwolić Google na dostęp do konta Automower® Connect. Jeśli użytkownik nie jest jeszcze zalogowany, zostanie najpierw wyświetlony monit o zalogowanie się do konta Automower® Connect.

Po zalogowaniu się wszystkie kosiarki na koncie Automower® Connect są teraz połączone z urządzeniami Google Home i mogą być kontrolowane przez asystenta Google Assistant.

Aby uzyskać informacje na temat dostępnych poleceń głosowych, zobacz Jak sterować robotem koszącym Automower® za pomocą Google Assistant. Możesz używać dowolnego języka obsługiwanego przez Google Assistant.

Czy ten artykuł był pomocny?