Kosiarki01.05.2024

Jak sprawdzić i wymienić nóż w kosiarce

Aby utrzymać kosiarkę w dobrym stanie, należy sprawdzać noże i w razie potrzeby je wymieniać.

Jak sprawdzić nóż

Aby kosiarka działała optymalnie, należy regularnie sprawdzać noże.

OSTRZEŻENIE: W trakcie konserwacji narzędzi tnących należy korzystać z rękawic ochronnych. Nóż jest bardzo ostry i może łatwo doprowadzić do skaleczenia.

Aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu kosiarki spalinowej, należy odłączyć przewód zapłonowy od świecy zapłonowej.

Aby uniknąć niezamierzonego uruchomienia kosiarki akumulatorowej, należy obrócić kluczyk zabezpieczający w położenie 0, wyjąć akumulator i odczekać przynajmniej 5 s.

 1. Należy skontrolować, czy osprzęt tnący nie jest uszkodzony bądź pęknięty. Zawsze wymieniać uszkodzony osprzęt tnący.
 2. Obejrzeć nóż i upewnić się, że nie jest uszkodzony ani stępiony.

UWAGA: Nóż po naostrzeniu należy wyważyć. Ostrzenie, wymiana i wyważanie noża winno zostać przeprowadzone przez centrum serwisowe. W przypadku uderzenia w przeszkodę, która zatrzymuje maszynę, należy wymienić uszkodzone ostrze. Pozwolić, aby przedstawiciel serwisowy oszacował, czy nóż można naostrzyć, czy też należy go wymienić.

Noże należy wymienić, jeśli wyglądają tak:

Jak wymienić nóż

 1. Zablokować nóż przy użyciu drewnianego bloku.
 2. Wykręcić śrubę noża i wyjąć podkładkę sprężynową.
 3. Zdjąć nóż.
 4. Skontrolować wspornik noża oraz śrubę noża pod kątem uszkodzeń.
 5. Skontrolować wał silnika, aby upewnić się, że nie jest zgięty.
 6. Podczas mocowania nowego noża należy skierować zakrzywione końce noża ku pokrywie zespołu tnącego.
 7. Upewnić się, że nóż jest wyrównany względem środka wału silnika.
 8. Zablokować nóż przy użyciu drewnianego bloku. Zamocować podkładkę sprężynową i dokręcić śrubę oraz podkładkę momentem odpowiednim dla posiadanej kosiarki. Informacje można znaleźć w instrukcji obsługi.
 9. Obracać nożem za pomocą ręki i sprawdzić, czy obraca się swobodnie.
 10. Uruchomić maszynę w celu przetestowania noża. Jeśli nóż nie został zamontowany prawidłowo, maszyna będzie drgała lub rezultaty koszenia będą niezadowalające.
Czy ten artykuł był pomocny?