Jak śledzić plany konserwacji i prace wykonywane przy maszynach za pomocą Husqvarna Connect

Husqvarna Connect pomaga śledzić plany konserwacji oraz prace wykonywane przy produktach. Jeśli posiadasz urządzenie Bluetooth lub Rider (model 200 lub X), możesz pozwolić aplikacji Husqvarna Connect automatycznie przypominać o konieczności konserwacji i przedstawiać procedury konserwacji.

Urządzenia podłączone przez Bluetooth i urządzenia Rider (modele serii 200 lub X)

Jakiej konserwacji potrzebuje mój produkt?

Gdy nadejdzie czas konserwacji urządzenia podłączonego przez Bluetooth lub urządzenia Rider (model 200 lub X), na liście produktów w aplikacji Husqvarna Connect zostanie wyświetlone przypomnienie o konserwacji oznaczone ikoną klucza.

Maintenance reminder in Husqvarna Connect - maintenance wrench icon

Czas przypomnienia o konserwacji zależy od sposobu użytkowania produktu.

Wybierz urządzenie, aby wyświetlić pełny komunikat o konserwacji na karcie Przegląd.

  • W przypadku urządzeń Rider (modele X i seria 200) Husqvarna Connect przekazuje wiele dodatkowych informacji w przypomnieniach o konserwacji, takie jak czynności do wykonania i wymagane części zamienne. Patrz Korzystanie z przypomnień o konserwacji dla urządzeń Rider (modele X i seria 200).
  • W przypadku produktów Bluetooth produkt musi być podłączony do aplikacji Husqvarna Connect przez Bluetooth, aby przypomnienia były wyświetlane. Po wyświetleniu przypomnienia o konserwacji będzie ono wyświetlane do momentu usunięcia, bez względu na to, czy urządzenie jest podłączone z wykorzystaniem Bluetooth.

Maintenance reminder in Husqvarna Connect - maintenance message

Wykonanie konserwacji

  1. Dotknij przypomnienia, aby je otworzyć i sprawdzić, jakie czynności konserwacyjne są wymagane.
  2. Przeprowadź wymagane czynności konserwacyjne.
  3. W razie potrzeby można zapisać konserwację w cyfrowej książce serwisowej.
  4. Dotknij opcji Konserwacja zakończona.

Przypomnienie o konserwacji zostanie usunięte, a informacje zostaną zapisane w cyfrowej książce serwisowej, jeśli użytkownik wybrał taką opcję.

Usunięcie przypomnienia o konserwacji

Po wykonaniu wszystkich czynności konserwacyjnych i usunięciu przypomnienia należy otworzyć przypomnienie, wybrać, czy konserwacja ma zostać zapisana w cyfrowej książce serwisowej, a następnie dotknąć opcji Konserwacja zakończona.

Konserwacja nie jest wymagana

Jeśli nie ma żadnych oczekujących alarmów ani komunikatów o błędach, na ekranie pojawi się szara ikona klucza i komunikat „Stała gotowość do pracy”.

Nie masz żadnych przypomnień?

Jeśli nie otrzymujesz żadnych przypomnień o konserwacji, spróbuj zaktualizować aplikację Husqvarna Connect.

Inne produkty

Wybierz opcję Konserwacja na karcie Pomoc techniczna w aplikacji Husqvarna Connect, aby wyświetlić informacje na temat określonych harmonogramów konserwacji i działań dotyczących produktu. W tym miejscu można łatwo sprawdzić, jakie czynności konserwacyjne można wykonać samodzielnie i co powinien zrobić diler.

W razie potrzeby wykonaj szczegółowe instrukcje i zanotuj prace wykonane w cyfrowej książce serwisowej w sekcji Pomoc techniczna > Książka serwisowa.

Czy ten artykuł był pomocny?