Korzystanie z cyfrowej książki serwisowej w Husqvarna Connect

Cyfrowa książka serwisowa w Husqvarna Connect pomaga śledzić usługi wykonane w produkcie oraz czas ich wykonania.

Aby dodać informacje do cyfrowej książki serwisowej, wykonaj poniższe czynności.
Dodanie nowego wpisu usługi do książki serwisowej

Otwórz aplikację Husqvarna Connect i wybierz swój produkt.

Wybierz kartę Pomoc techniczna.

Wybierz opcję Książka serwisowa.

Dotknij znaku plusa, aby dodać nową pozycję usługi.

Wprowadź informacje o usłudze i dotknij opcji Zapisz.

Uwaga: Jeśli urządzenie jest połączone z wykorzystaniem technologii Bluetooth, godziny pracy silnika zostaną dodane automatycznie.
Edycja wpisu usługi w książce serwisowej

Otwórz aplikację Husqvarna Connect i wybierz swój produkt.

Wybierz kartę Pomoc techniczna.

Wybierz opcję Książka serwisowa.

Dotknij wpisu usługi, który chcesz edytować.

Dotknij ikony pióra w prawym górnym rogu.

Edytuj informacje o usłudze i dotknij opcji Zapisz.Usuwanie wpisu usługi z książki serwisowej

Otwórz aplikację Husqvarna Connect i wybierz swój produkt.

Wybierz kartę Pomoc techniczna.

Wybierz opcję Książka serwisowa.

Przesuń palcem w lewo po wpisie usługi, który chcesz usunąć, a następnie dotknij ikony usuwania.Kto może zobaczyć, co piszę w książce serwisowej?

Informacje dodane w książce serwisowej są połączone z produktem, nie z właścicielem.

Jeśli sprzedajesz produkt, a nowy właściciel doda go do swojego konta Husqvarna Connect, będzie mógł on wyświetlić informacje dodane do rejestru usług.

Uwaga: Obecnie diler nie ma dostępu do informacji zawartych w książce serwisowej.

Czy ten artykuł był pomocny?
Dowiedz się więcej
konserwacjaHusqvarna Connect