Roboty koszace11.02.2024

Dlaczego trawa jest nieskoszona wzdłuż przewodu ograniczającego w miejscu, gdzie został utworzony obszar pracy?

Dotyczy tylko modeli Automower® obsługujących technologię AIM:

Jeśli punkty odniesienia obszaru pracy zostaną umieszczone w pobliżu przewodu ograniczającego instalacji Automower®, kosiarka może zatrzymać się i skręcić po wykryciu granicy obszaru pracy, zamiast działać według przewodu ograniczającego.

Ponieważ dokładność technologii AIM wynosi około 1 m / 3,3 stopy, odległość od granicy, przy której kosiarka zatrzymuje się i skręca, może się różnić. Może to uniemożliwić kosiarce dostanie się do przewodu ograniczającego, co z kolei może spowodować pozostawienie nieskoszonej trawy przy przewodzie ograniczającym.

Ze względu na dokładność technologii AIM zalecamy umieszczenie granicy obszaru pracy poza trawnikiem (co najmniej 1,5 m / 5 stóp), aby kosiarka kosiła trawę do samego przewodu ograniczającego. Kosiarka nigdy nie przejedzie przez przewód ograniczający.

Ideal work area with good margin to boundary wire

Czy ten artykuł był pomocny?