Roboty koszace09.04.2024

Dlaczego robot koszący Automower® kosi tylko niektóre części trawnika?

Kilka czynników może spowodować, że robot koszący Automower® będzie kosić tylko część trawnika lub pominie pewne obszary. Aby zdiagnozować i rozwiązać problem, należy wykonać następujące czynności:

Połączenia stacji ładującej

Nieprawidłowe połączenia w stacji ładującej mogą spowodować, że robot koszący będzie pracować tylko na niektórych częściach trawnika. Upewnić się, że przewód doprowadzający jest podłączony do styku G1/G2/G3 stacji ładującej, a nie do styku AR lub AL.

Jak podłączyć przewód ograniczający i przewody doprowadzające do stacji ładującej.

Ustawienia pokrycia trawnika

Upewnij się, że ustawienia pokrycia trawnika w aplikacji Automower® Connect lub na wyświetlaczu robota koszącego odpowiadają potrzebom Twojej instalacji.

  • W aplikacji Automower® Connect: Wybierz Więcej > Ustawienia > Instalacja > Pokrycie trawnika.
  • Na wyświetlaczu robota koszącego: Przejdź do pozycji Instalacja > Pokrycie trawnika.

Obszary i harmonogramy pracy — technologia AIM

Dotyczy tylko robotów koszących obsługujących technologię AIM.

Jeśli w aplikacji Automower® Connect harmonogram Mój trawnik został wyłączony, robot koszący będzie kosić tylko te części trawnika, które są objęte zaplanowanym obszarem pracy. Jeśli jakakolwiek część trawnika należy do obszaru pracy bez harmonogramu lub w ogóle nie należy do żadnego obszaru pracy, ta część trawnika nie będzie koszona.

Jeśli opcja Mój trawnik została wyłączona, należy utworzyć obszary pracy obejmujące cały trawnik i utworzyć dla każdego z nich odpowiednie harmonogramy.

Strefy niedostępne — technologia AIM

Dotyczy tylko robotów koszących obsługujących technologię AIM.

Robot koszący nie może uzyskać dostępu do obszarów, które w aplikacji Automower® Connect zostały wyznaczone jako strefy niedostępne.

Sprawdź strefy niedostępne w aplikacji i usuń te, które są niepotrzebne.

Skontaktuj się z lokalnym dilerem Husqvarna, jeśli potrzebujesz dalszej pomocy przy instalacji lub obsłudze robota koszącego Automower®.

Czy ten artykuł był pomocny?