Dlaczego olej kapie z pilarki spalinowej?

Istnieje kilka przyczyn wycieku oleju z pilarki łańcuchowej.

Olej może wyciekać z prowadnicy i łańcucha oraz ze zbiornika oleju. Może także gromadzić się pod pilarką, zwykle po jej użyciu lub podczas przechowywania. W niektórych przypadkach jest to normalne, w innych oznacza nieprawidłowości.

Wyciek oleju po użyciu pilarki

Po zakończeniu pracy i odłożeniu pilarki może pojawić się pod nią kałuża oleju. Może to być normalne zjawisko lub faktyczny wyciek.

Jeśli olej wypływa z rowka prowadnicy, łańcucha lub spod pokrywy sprzęgła po użyciu pilarki, zwykle jest to tylko spływający olej. Jest to zjawisko normalne i może powodować powstawanie dużych kałuży oleju. Nie należy uważać tego ze wyciek.

Jeśli olej nie wypływa z rowka prowadnicy lub łańcucha, pilarkę należy dostarczyć do lokalnego autoryzowanego dilera w celu przeprowadzenia oceny i naprawy.

Wyciek oleju podczas przechowywania pilarki

Gdy pilarka jest przechowywana poza sezonem, temperatura powietrza może się wahać. Gdy temperatura wzrasta i spada, zmienia się również ciśnienie, powodując wypychanie oleju.

Najlepszym sposobem zapobiegania wyciekom oleju jest opróżnienie zbiornika oleju przed przechowywaniem urządzenia. W tym celu należy spuścić z pilarki całe paliwo i olej z prowadnicy. Uruchomić pilarkę i pozostawić na biegu jałowym (hamulec łańcucha wyłączony), aż skończy się całe paliwo, a pilarka zgaśnie. Zapobiegnie to wyciekowi oleju poza sezonem.

Czarny i brudny olej kapie z pilarki

Jeśli po użyciu pilarki spalinowej można zauważyć pod nią kałuże brudnego, czarnego oleju, jest to objaw, że mieszanka paliwowo-olejowa jest zwietrzała lub niewłaściwie wymieszana, ewentualnie filtr powietrza i/lub iskrochron są brudne lub uszkodzone.

z pilarki wycieka zanieczyszczony olej

Czy ten artykuł był pomocny?