Dlaczego moja podkaszarka i wykaszarka uruchamiają się, a następnie gasną?

Podczas pracy z podkaszarką lub wykaszarką może nastąpić ich nieoczekiwane wyłączenie. Może to oznaczać pewne problemy z tymi urządzeniami.

Pierwszą rzeczą wymagającą sprawdzenia jest paliwo w urządzeniu. Przed uruchomieniem upewnij się, że podkaszarka lub wykaszarka są napełnione paliwem.

Kolejna kwestią, która może oddziaływać na podkaszarkę lub wykaszarkę, jest stare paliwo.
Przechowywanie podkaszarki lub wykaszarki napełnionej paliwem może spowodować jego zwietrzenie. Spowoduje to niedrożność lub ograniczenie przepływu w układzie.

Usterki związane z paliwem nie są objęte gwarancją. Urządzenie wymagałoby serwisowania przez lokalny autoryzowany serwis.
Zanim odstawisz swoją podkaszarkę lub wykaszarkę do przechowania, upewnij się, że nie ma w niej paliwa, aby zapobiec tego rodzaju problemom. Uruchamiając urządzenie, zawsze używaj świeżego paliwa.

Jeśli podkaszarka lub wykaszarka nadal gaśnie po uruchomieniu, sprawdź filtr powietrza. Jeśli filtr powietrza jest zabrudzony lub uszkodzony, należy go wyczyścić lub wymienić.
Jak wyczyścić lub wymienić filtr powietrza w podkaszarce i wykaszarce

Kolejną przyczyną uruchomienia, a następnie gaśnięcia podkaszarki lub wykaszarki może być zanieczyszczenie lub niedrożność iskrochronu. W takim przypadku należy wyczyścić go drucianą szczotką.

Jak czyścić iskrochron

Jeśli podkaszarka i wykaszarka gasną po obróceniu na bok, jest to zwykle spowodowane oddaleniem filtra paliwa od paliwa, ponieważ zmienia się położenie urządzenia. Filtr paliwa musi stykać się z paliwem podczas zmiany położenia.

Podkaszarka i wykaszarka Husqvarna są wyposażone w przewody paliwowe o określonych długościach i elastyczności oraz odpowiednio dobrane filtry paliwa. Dzięki temu filtr ma kontakt z paliwem i pozostaje zanurzony. Ważne jest, aby zawsze używać przewodów paliwowych i filtrów paliwa odpowiednich do danego urządzenia. Informacje te można znaleźć w instrukcji obsługi.

Ponadto podkaszarka i wykaszarka mogą gasnąć po obróceniu na bok z powodu wycieku lub konieczności przesunięcia przewodów paliwowych. W takim przypadku należy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym dilerem.

Czy ten artykuł był pomocny?
Dowiedz się więcej
wykaszarkapodkaszarkaspalinowa