Roboty koszace01.03.2024

Co zrobić, jeśli wprowadzę nieprawidłowy kod PIN robota koszącego Automower®?

Po wprowadzeniu nieprawidłowego kodu PIN robota koszącego Automower® pięć razy z rzędu urządzenie zostanie zablokowane na pewien czas. Czas zablokowania wydłuża się po każdym kolejnym wpisaniu nieprawidłowego kodu PIN. Poczekaj, aż upłynie czas zablokowania, a następnie wprowadź prawidłowy kod PIN.

W zależności od ustawień alarmu po wprowadzeniu nieprawidłowego kodu PIN może się włączyć alarm. Alarm zostanie wyłączony po wpisaniu prawidłowego kodu PIN.

Nie pamiętasz kodu PIN?

Czy ten artykuł był pomocny?