Roboty koszace23.04.2024

Co oznacza migające żółte światło na stacji ładującej Automower®?

Migające żółte światło na stacji ładującej robota koszącego Automower® oznacza, że przewód doprowadzający jest przerwany lub odłączony.

  1. Sprawdź, czy złącze przewodu doprowadzającego jest prawidłowo podłączone do stacji ładującej.
  2. Sprawdź, czy nie ma przerwy w przewodzie doprowadzającym, a jeśli tak, wymień uszkodzony odcinek przewodu na nowy przewód pętli. Zobacz sekcję Jak znaleźć przerwę w przewodzie w instalacji Automower®.

W zlokalizowaniu przerwy w przewodzie może pomóc także nasz asystent produktu.

Otwórz Asystenta produktu

Czy ten artykuł był pomocny?