Roboty koszace23.04.2024

Co oznacza migające zielone światło na stacji ładującej Automower®?

Migająca zielona kontrolka w stacji ładującejrobota koszącego Automower® oznacza, że tryb ECO jest włączony, a stacja ładująca i instalacja przewodu pętli działają prawidłowo.

Aby uruchomić urządzenie umieść je w stacji ładującej i naciśnij przycisk START.

Patrz również: Co to jest tryb ECO i kiedy należy go używać?

Czy ten artykuł był pomocny?