Roboty koszace23.04.2024

Co to jest tryb ECO i kiedy należy go używać?

Tryb ECO to ustawienie Automower®, które wyłącza sygnał w pętli ograniczającej, przewodzie doprowadzającym i stacji ładującej, gdy robot koszący Automower® znajduje się w stacji ładującej.

Tryb ECO pozwala oszczędzać energię oraz unikać zakłóceń z innych urządzeń, takich jak indukcyjne aparaty słuchowe lub drzwi do garażu.

Jak działa tryb ECO?

Gdy tryb ECO jest włączony, mają zastosowanie następujące zasady:

  • Kontrolka LED w stacji ładującej miga na zielono, co oznacza, że tryb ECO jest aktywny.
  • Gdy urządzenie znajduje się w stacji ładującej, sygnał w pętli ograniczającej, przewodzie doprowadzającym i stacji ładującej jest wyłączony.
  • Gdy kosiarka ma w harmonogramie zaplanowaną pracę, sygnał jest automatycznie włączany.
  • Gdy kosiarka jest zaparkowana, sygnał jest automatycznie wyłączany.
  • Aby ręcznie uruchomić kosiarkę w obszarze pracy, przed wyjęciem jej ze stacji ładującej należy nacisnąć przycisk STOP.
  • Jeśli nie zostanie naciśnięty przycisk STOP przed wyjęciem kosiarki ze stacji ładującej, kosiarka nie będzie mogła zostać uruchomiona w obszarze pracy. Jest to normalne, gdy włączony jest tryb ECO.
  • Jeśli podczas pracy akumulator kosiarki się wyczerpie i kosiarka zostanie ręcznie włożona z powrotem do stacji ładującej, sygnał pętli nie zostanie automatycznie wyłączony.

Ustawianie trybu ECO na wyświetlaczu kosiarki

Przejdź do opcji Ustawienia > Tryb ECO i naciśnij przycisk OK, aby włączyć lub wyłączyć tryb ECO.

Ustawianie trybu ECO w Automower® Connect

Wybierz Więcej > Ustawienia > Praca i użyj suwaka, aby włączyć lub wyłączyć tryb ECO.

Czy ten artykuł był pomocny?