Roboty koszace31.05.2024

Co oznacza migające niebieskie światło na stacji ładującej Automower®?

Migające niebieskie światło na stacji ładującej oznacza, że robot koszący Automower® nie jest w stanie wykryć sygnału pętli z przewodu ograniczającego. Na wyświetlaczu kosiarki i w aplikacji Automower® Connect pojawi się komunikat o błędzie Brak sygnału pętli.

Aby uzyskać informacje na temat rozwiązywania tego problemu, patrz Brak sygnału pętli — komunikat o błędzie Automower®

Czy ten artykuł był pomocny?