Roboty koszace23.04.2024

Co oznacza ciągłe niebieskie światło na stacji ładującej Automower®?

Ciągłe niebieskie światło na stacji ładującej robota koszącego Automower® oznacza, że sygnał przewodu ograniczającego jest słaby. Jest to zwykle spowodowane uszkodzeniem przewodu ograniczającego lub przekroczeniem maksymalnej zalecanej długości pętli ograniczającej. Jeśli robot koszący działa zgodnie z oczekiwaniami, nie trzeba podejmować żadnych kroków.

  • Sprawdź, czy długość przewodu ograniczającego nie przekracza maksymalnej zalecanej długości 800 m / 2600 stóp. W razie potrzeby skróć go, np. zmniejszając obszar pracy lub zastępując wyspy barierami, z którymi robot koszący może się zderzać.
  • Sprawdź, czy przewód ograniczający nie został uszkodzony (mogło się to zdarzyć np. podczas prac ogrodniczych), a jeśli tak, wymień uszkodzony odcinek przewodu na nowy przewód pętli. Zobacz sekcję Jak znaleźć przerwę w przewodzie w instalacji Automower®.

W zlokalizowaniu przerwy w przewodzie może pomóc także nasz asystent produktu.

Otwórz Asystenta produktu

Czy ten artykuł był pomocny?