Automower 435X AWD
Instrukcje i przewodniki

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa modeli Automower® 435X AWD i 535 AWD

Firma Husqvarna odnotowała cztery incydenty na całym świecie, w których kosiarki tych dwóch modeli zapaliły się w wyniku awarii akumulatora. Nie zgłoszono żadnych obrażeń ciała.

W modelach, których dotyczy problem, zostaną wprowadzone dwie obowiązkowe aktualizacje oprogramowania, aby przedłużyć żywotność baterii i rozwiązać problem przyszłej degradacji baterii. Pierwsza z tych aktualizacji, która będzie dostępna w grudniu, poprawi proces ładowania baterii, zabezpieczy baterię i przedłuży jej żywotność. Druga aktualizacja, oczekiwana w lutym 2022 roku, zainstaluje dodatkowe funkcje monitorowania stanu baterii. Aktualizacje te będą rozsyłane bezprzewodowo za pośrednictwem aplikacji Automower® Connect, a po powiadomieniu właściciel produktu musi po prostu zaakceptować i zainstalować aktualizacje.

Dodatkowo ograniczona liczba kosiarek będzie wymagała wymiany akumulatora na nowy. Wykorzystaliśmy funkcje inteligentnej łączności produktów, aby zidentyfikować kosiarki, które wymagają wymiany akumulatora (bezpłatnie przez lokalnego dealera Husqvarna). Obecnie kontaktujemy się z tymi użytkownikami produktów bezpośrednio za pośrednictwem aplikacji Automower® Connect i poczty e-mail. Wszyscy klienci, z którymi nie skontaktujemy się, mogą nadal korzystać z produktu.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie może to spowodować. Firma Husqvarna traktuje tę sprawę bardzo poważnie i stara się ją jak najszybciej rozwiązać. Powiadomiliśmy o tym problemie również stosowne organy.

Aby uzyskać więcej informacji, zadzwoń pod nr (22) 330 96 30.