Park
Produkty i innowacje

Sztuczna inteligencja pomaga miastom chronić zielone przestrzenie

HUGSI (Husqvarna Urban Green Space Index) to oparte na technologii AI rozwiązanie satelitarne, które określa stopień ochrony środowiska w miastach na całym świecie, obserwując ich zielone przestrzenie z góry. Celem jest zapewnienie pomocy w zakresie ochrony i pobudzenia wzrostu, a także odpowiednie utrzymanie terenów zielonych na obszarach miejskich.

Zielone przestrzenie stanowią płuca miast. Poprawiają jakość powietrza i pomagają w zarządzaniu powodziami i wodą deszczową. Zapewniają również odpowiedni stan zdrowia fizycznego i psychicznego mieszkańców. W miarę rozwoju urbanizacji istotne jest zatem monitorowanie proporcji obszarów szarych i zielonych w miastach i wokół nich.

Ochrona obszarów zielonych i poprawa wydajności

Stosując komputerową wizję i techniki głębokiego uczenia w zakresie obrazów satelitarnych, indeks HUGSI daje wgląd w aktualny stan i historyczny rozwój roślinności i otoczenia w obszarach miejskich. Dzięki temu można dowiedzieć się, na ile ekologiczne są miasta oraz czy zagęszczanie zabudowy zmniejsza ilość zielonych przestrzeni w miastach.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu HUGSI i miejskich obszarach zielonych, klikając poniższe łącze.