Instrukcje i przewodniki

Jak zamontować urządzenie tnące w profesjonalnym Riderze Husqvarna

Elastyczność profesjonalnego Ridera Husqvarna oznacza, że można ją szybko dostosować do wykonywanej pracy lub do nowych zadań w trakcie sezonu.

Przewodnik dotyczący montażu zespołu tnącego
 1. Podjedź maszyną do zespołu tnącego.
 2. Opuść ramiona podnośnika do punktów mocowania zespołu tnącego. Ostrzeżenie! Jeśli przy włączonej funkcji pomocy zwolnisz dźwignię podnośnika, jego ramiona będą się poruszać z dużą siłą. Uważaj, aby nie przytrzasnąć sobie dłoni. Istnieje ryzyko zmiażdżenia.
 3. Włącz hamulec postojowy i wyłącz silnik.
 4. Umieść śruby złączy cięgłowych i sworznie po obu stronach zespołu tnącego.
 5. Zamontuj uniwersalny wałek napędowy na zespole tnącym. Wał napędowy jest oznaczony strzałką wskazującą kierunek, w którym ma zostać podłączony do wału odbioru mocy maszyny. Wsuń pierścień z powrotem, aby otworzyć szybkozłącze; uniwersalny wałek napędowy można wepchnąć na czop wału.
 6. Przymocuj przedni łańcuch blokujący do pokrywy złącza uniwersalnego wokół rury poprzecznej.
 7. Pamiętaj, aby założyć gumową osłonę na przednie złącze uniwersalne.
 8. Zdejmij pokrywę serwisową.
 9. Połącz tylną część wału napędowego z wałem odbioru mocy maszyny.
 10. Przymocuj łańcuch blokujący do pokrywy łącznika uniwersalnego wokół ramienia podnośnika.
 11. Załóż ponownie pokrywę serwisową.
 12. Uruchom silnik i unieś zespół tnący do połowy.
 13. Wyłącz silnik.
 14. Załóż ucha do podnoszenia, które są przymocowane do ramion podnośnika. Wyciągnij zapadkę i wciśnij ucho do podnoszenia. Na każdym ramieniu podnośnika jest jedno ucho.
 15. Załóż ucha do podnoszenia, które są przymocowane do ramienia podnośnika. Wyciągnij zapadkę i wciśnij ucho do podnoszenia. Na każdym ramieniu podnośnika jest jedno ucho.
  Sprawdź i wyreguluj kąt pochylenia zespołu tnącego.