Turf expert on golf course
Historie i inspiracje

Badania dowodzą, że autonomiczne koszenie przynosi wiele korzyści