1/1

Wariant produktu

Liczba złączek w opakowaniu

Opis produktu

Łącznik do podłączenia przewodu ograniczającego do stacji ładującej.