Vedlikehold av ryddesag

Ryddesagen må vedlikeholdes ved bestemte intervaller for at den skal fungere optimalt. Noe vedlikehold er enkelt å utføre selv, og noe må utføres av en autorisert forhandler.

Vedlikehold for bensindrevet ryddesag

 • Rengjør de utvendige flatene.
 • Kontroller tomgangsturtallet.
 • Kontroller fettet til vinkelgiret.
 • Kontroller låsemutteren.
 • Undersøk startsnoren og håndtaket på startsnoren.
 • Få et godkjent servicesenter til å reparere eller skifte ut lyddemperen.

Vedlikehold for batteridrevet ryddesag

ADVARSEL: Fjern batteriet før du utfører vedlikehold.

 • Rengjør de utvendige delene av produktet med en tørr klut. Du må ikke bruke vann.
 • Kontroller at start/stopp-knappen fungerer som den skal, og at den ikke er skadet.
 • Kontroller at kraftutløseren og kraftutløsersperren fungerer riktig med hensyn til sikkerhet.
 • Pass på at alle kontrollene fungerer og ikke er skadet.
 • Hold håndtakene tørre, rene og frie for olje og fett.
 • Kontroller at skjæreutstyret ikke er skadet. Bytt det ut hvis den er skadet.
 • Kontroller at skruer og mutre sitter stramt.
 • Kontroller at utløserknappen på batteriet fungerer og låser batteriet i produktet.
 • Kontroller at batteriladeren ikke er skadet, og at den fungerer som den skal.
 • Kontroller at batteriet ikke er skadet.
 • Kontroller at batteriet er ladet.
 • Undersøk alle kabler, koblinger og forbindelser. Kontroller at de ikke er skadet eller skitne.
 • Forsikre deg om at vinkelgiret er korrekt fylt med fett.
 • Kontroller at luftinntaket til motoren ikke er blokkert. Rengjør luftinntaket med trykkluft.
 • Kontroller forbindelsene mellom batteriet og produktet.
 • Sørg for at sikkerhetsutløseren på selen ikke er skadet og fungerer som den skal.
Var denne artikkelen nyttig?