Vedlikehold av høytrykksspyler

Det er viktig å vedlikeholde høytrykksspyleren for å sikre at den fungerer riktig og varer så lenge som mulig.

Her er noen tips for å hjelpe deg med å holde høytrykksspyleren i topp stand:

Unngå temperaturer under frysepunktet

Høytrykksspylere skal ikke brukes eller oppbevares i temperaturer under 0 °C, siden vannet inne i pumpene kan fryse og forårsake skade.

Lagre høytrykksspyleren riktig

Når høytrykksspyleren ikke er i bruk, må den oppbevares i et tørt, frostfritt miljø. Dette vil bidra til å forhindre rust, frysing og andre typer skader.

Tøm ut alt vann fra produktet, systemhøytrykksspyleren og tilbehøret før du setter produktet til oppbevaring.

Hold munnstykkene rene

Munnstykkene på høytrykksspyleren kan bli tilstoppet av rusk, noe som kan redusere ytelsen eller skape utilstrekkelig/varierende vanntrykk. Sørg for å rengjøre munnstykkene regelmessig for å holde dem i god stand.

Alle høytrykksspylere fra Husqvarna leveres med en rengjørings for munnstykke.

Skift ut slitte deler

Over tid vil enkelte deler av høytrykksspyleren slites ut og må skiftes ut.

Kontroller produktet regelmessig for å se etter slitte deler, og skift dem ut i henhold til dette.

Var denne artikkelen nyttig?