Vedlikehold av gresstrimmer

Gresstrimmeren må vedlikeholdes ved bestemte intervaller for at den skal fungere optimalt. Noe vedlikehold er enkelt å utføre selv, og noe må utføres av en autorisert forhandler.

Vedlikehold for bensindrevet gresstrimmer

 • Rengjør de utvendige flatene.
 • Kontroller tomgangsturtallet.
 • Kontroller fettet til vinkelgiret.
 • Undersøk startsnoren og håndtaket på startsnoren.

Vedlikehold etter 50 timer skal utføres av en godkjent Husqvarna-forhandler.

Vedlikehold for batteridrevet gresstrimmer

ADVARSEL: Fjern batteriet før du utfører vedlikehold.

 • Rengjør de utvendige delene av produktet med en tørr klut. Du må ikke bruke vann.
 • Kontroller at START/STOPP-knappen fungerer, og at den ikke er skadet.
 • Kontroller at kraftutløseren og kraftutløsersperren fungerer riktig.
 • Pass på at alle kontrollene fungerer og ikke er skadet.
 • Hold håndtakene tørre, rene og frie for olje og fett.
 • Kontroller at skjæreutstyret ikke er skadet. Skift ut hvis du ser sprekker eller skader.
 • Kontroller at skjæreutstyrsbeskyttelsen eller kniven ikke er skadet. Skift ut hvis du ser sprekker eller skader.
 • Kontroller at skruer og mutre sitter stramt.
 • Kontroller at opphengsløkken ikke er skadet.
 • Kontroller at håndtaket og styrearmen ikke er skadet, og at de er riktig festet.
 • Kontroller at klingen er riktig sentrert, skarp og uten skader.
 • Kontroller at låsemutteren for skjæreutstyret er trukket til ordentlig.
 • Undersøk alle koblinger og forbindelser. De må ikke være skadet og/eller skitne.
 • Forsikre deg om at vinkelgiret er korrekt fylt med fett.
 • Kontroller at luftinntaket til motoren ikke er blokkert. Rengjør luftinntaket med trykkluft.
 • Kontroller forbindelsene mellom batteriet og produktet.
 • Sørg for at sikkerhetsutløseren på selen ikke er skadet og fungerer som den skal.
Var denne artikkelen nyttig?