Løvblåsere11.02.2024

Slik starter du en løvblåser

Løvblåseren må startes på riktig måte hvis den skal fungere optimalt.

Start en kald motor

ADVARSEL: Luft slippes ut så snart motoren startes, selv når den går på tomgang. La ikke andre personer stå i nærheten av blåseren eller blåserøret.

 1. Sett gassregulatoren i tomgangsstilling.
 2. Trykk på pumpen minst 10 ganger til drivstoffet begynner å fylle blæren. Det er ikke nødvendig å fylle blæren helt.
 3. Flytt chokehendelen til lukket choke-stillingen.
 4. Plasser produktet på et flatt underlag eller på bakken.
 5. Hold produktet med én hånd.
 6. Trekk sakte i startsnorhåndtaket til du kjenner litt motstand.
  MERK: Ikke trekk startsnoren helt ut, og ikke slipp håndtaket på startsnoren.
 7. Trekk raskt i startsnorhåndtaket til motoren starter eller forsøker å starte, maks. seks ganger. Hvis motoren starter, flytter du chokehendelen til åpen stilling.
 8. Når motoren prøver å starte, flytter du chokehendelen til åpen stilling.
 9. Trekk raskt i startsnorhåndtaket til motoren starter, maks. seks ganger.
  MERK: Hvis motoren ikke starter, gjentar du startinstruksjonene fra trinn 1.
 10. La motoren gå i 30 sekunder, slik at den blir varm før bruk.

Starte en varm motor

 • Hvis omgivelsestemperaturen er mellom 15° C (59° F) og 32 °C (90 °F), bruker du samme startprosedyre som beskrevet for kaldstart av motoren, men ikke sett chokehendelen til stengt choke-stilling.
 • Hvis omgivelsestemperaturen er over 32 °C (90 °F), bruker du følgende prosedyre:
 1. Trykk og hold inne gassregulatoren.
 2. Flytt chokehendelen til 1/2 stilling.
 3. Trekk i startsnoren raskt mens du trekker gassregulatoren inntil motoren går.
 4. Flytt chokehendelen til OFF CHOKE-stillingen (åpen).

Starte motoren når drivstoffet er for varmt

I noen tilfeller starter ikke løvblåseren fordi drivstoffet er for varmt.

MERK: Bruk alltid nytt drivstoff, og reduser driftstiden i varmt vær.

 1. Sett løvblåseren på et kjølig sted vekk fra direkte sollys.
 2. La produktet avkjøles i minst 20 minutter.
 3. Trykk på pumpen igjen og igjen i 10–15 sekunder.
Var denne artikkelen nyttig?