Slik sliper du en gressklinge på ryddesagen

For at ryddesagen skal fungere optimalt, må du sørge for at gressklingen er skarp.

ADVARSEL: Før du sliper gressklingen, må du stoppe produktet. Hvis ryddesagen er batteridrevet, tar du ut batteriet.

Til dette trenger du:

  • vernehansker – bruk alltid disse ved håndtering av skjæreutstyr
  • enkelgradet flatfil

Følg trinnene for å slipe en gressklinge på ryddesagen:

  1. Kontroller hver klinge.
  2. Bruk filen til å slipe bladet i en rett bevegelse.
  3. Drei klingen regelmessig.
  4. Fil alle kantene like mye for å beholde balansen.

ADVARSEL: Kast alltid en klinge som har blitt skadet. Ikke forsøk å rette opp en bøyd klinge og bruke den på nytt.

Var denne artikkelen nyttig?