Slik skifter du et trimmerhode

Når du bruker gresstrimmeren eller ryddesagen, kan trimmerhodet bli skadet. Dette kan skje hvis produktet rammes av et slag som kan føre til sprekk i trimmerhodet. I dette tilfellet må trimmerhodene skiftes.

Bytte trimmerhode på A15B:

  1. Pass på at området rundt trimmerhodet er rent.
  2. Lås den utgående akselen med en låsepinne. Roter trimmerhodet for å finne posisjonen hvor hullene er på riktig plass.
  3. Skru av trimmerhodet ved å rotere det i samme retning som det roterer når det går.
  4. Når du skal sette på det nye trimmerhodet, setter du det på plass og vrir det i motsatt retning av retningen det går i under bruk.
  5. Ta ut låsepinnen.

Bytte trimmerhode på T35:

  1. Hvis du bruker det batteridrevne produktet, må du ta ut batteriet. Hvis du bruker det bensindrevne produktet, må du slå av produktet.
  2. Lås den utgående akselen med en låsepinne. Roter trimmerhodet for å finne posisjonen hvor hullene er på riktig plass.
  3. Skru av trimmerhodet ved å rotere det i samme retning som det roterer når det går. Pass på at du ikke mister medbringeren.
  4. Følg instruksjonene i motsatt rekkefølge.
Var denne artikkelen nyttig?