Slik monterer du et 3-i-1-munnstykke på en høytrykksspyler

Enkelte høytrykksspylere er utstyrt med en sprøytelanse med 3-i-1-munnstykke.

Det er viktig at sprøytelansen står i riktig posisjon når den monteres eller demonteres.

Slik monterer og fjerner du et 3-i-1-munnstykke på en høytrykksspyler

Det er enkelt å montere og fjerne munnstykket ved å følge symbolene på sprøytelansen.

Slik monterer du et 3-i-1-munnstykke på en høytrykksspyler

  1. Drei sprøytelansen til symbolet på munnstykket er rettet inn mot merket på sprøytehåndtaket.
  2. Hold sprøytelansen med én hånd og skyv 3-i-1-munnstykket inn til den låses på plass. Pass på at du retter den firkantede tappen inn mot et firkantet hakk.

Slik fjerner du et 3-i-1-munnstykke fra en høytrykksspyler

  1. Drei sprøytelansen til symbolet på munnstykket er rettet inn mot merket på sprøytehåndtaket.
  2. Trykk inn knappen på sprøytelansen, og trekk 3-i-1-munnstykket ut av sprøytelansen.
Var denne artikkelen nyttig?