Slik kontrollerer og fyller du vinkelgir med 3/4 fett på gresstrimmeren og ryddesagen

For at ryddesagen og gresstrimmeren skal fungere ordentlig, må vinkelgiret smøres.

Slik kontrollerer og fyller du vinkelgiret med 3/4 fett

  1. Fjern klippeutstyret.
  2. Kontroller at vinkelgiret er i god stand. Roter den utgående akselen, og prøv også å bevege akselen radielt for hånd. Akselen skal rotere fritt, og det skal ikke være noen synlig radialbevegelse på akselen.
  3. Vipp produktet til siden slik at smørepluggen vender oppover.
  4. Skru ut smørepluggen.
  5. Kontroller fettnivået mens du roterer den utgående akselen sakte. Det skal være akkurat nok fett til å dekke girene. Dette tilsvarer et 3/4 fylt vinkelgir.
  6. Hvis fettnivået er for lavt, bruker du Husqvarnas vinkelgirfett til å fylle 3/4 på vinkelgiret. Roter den utgående akselen sakte mens du tilsetter vinkelgirfettet for å redusere luftlommer.
  7. Stram til smørepluggen.
Var denne artikkelen nyttig?
Les mer om
ryddesag