Slik klargjør du en høytrykksspyler til oppbevaring

For å holde høytrykksspyleren i god stand må du klargjøre den for oppbevaring.

En av de vanligste årsakene til at høytrykksspylere blir ødelagt, er at de oppbevares på feil måte og fryser i vintermånedene.

Det ideelle oppbevaringsstedet for høytrykksspylere er et varmt innendørsmiljø. Dette er ikke mulig for de fleste, og derfor er det svært viktig å følge den rette fremgangsmåten når du klargjør høytrykksspyleren for oppbevaring.

Slik klargjør du en høytrykksspyler til oppbevaring

 1. Stopp produktet og koble støpselet fra strømkilden.
 2. Koble produktet fra vannkilden.
 3. Kontroller at alt tilbehøret er tørt.
 4. Sett sprøytehåndtaket, sprøytelansen, skumsprøyten og munnstykkene i holderne.
 5. Koble høytrykksvannslangen fra sprøytehåndtaket, og vikle høytrykkslangen rundt slangetrommelen.
 6. Sett strømledningen i holderen, og fest stroppen.
 7. Fold sammen transporthåndtaket.

MERK: Husk at noen av delene i høytrykksspyleren kan variere, avhengig av modell.

Fjerne overflødig rengjøringsmiddel fra en høytrykksspyler

På en høytrykksspyler med en løs skumsprøyte

 1. Fjern den tomme rengjøringsmiddelflasken og skyll den med vann. Tørk den med en tørr klut før du setter den bort.
 2. Kontroller at produktet er ordentlig koblet til en vannkilde.
  Koble en høytrykksspyler til en vannkilde
  Slik lufter du en høytrykksspyler
 3. Sett på et standardmunnstykke, og kjør produktet i 60 sekunder for tappe rengjøringsmiddelet ut av systemet.

På en høytrykksspyler med innebygd tank

 1. Fjern den tomme rengjøringsmiddelflasken og skyll den med vann. Monter den på produktet igjen.
  Koble en høytrykksspyler til en vannkilde
  Slik lufter du en høytrykksspyler
 2. Kontroller at produktet er ordentlig koblet til en vannkilde.
 3. Sett på et standardmunnstykke, og kjør produktet i 60 sekunder for tappe rengjøringsmiddelet ut av systemet.

Koble høytrykksspyleren fra vannkilden

 1. Sett strømbryteren i av-posisjon (0).
 2. Hvis produktet er koblet til vannforsyningen, lukker du kranen på vannforsyningen.
 3. Hvis produktet er koblet til vannforsyningen, kobler du hageslangen fra vannforsyningen.
 4. Hvis produktet er koblet til en åpen vannkilde, fjerner du sugeslangen fra vannkilden.
 5. Trykk på kraftutløseren, og hold den inne til det ikke kommer vann ut av munnstykket.
 6. Koble hageslangen fra vanninntaket på produktet.
 7. Hvis produktet er koblet til en åpen vannkilde, kobler du fra sugeslangen.
 8. Skyv tappen i retning av hurtigkoblingen på sprøytehåndtaket, og trekk ut høytrykksvannslangen.
 9. Vri strømbryteren til på-posisjonen (I), og la produktet gå til det ikke lenger kommer vann ut av høytrykksslangen.
 10. Sett strømbryteren i av-posisjon (0).
 11. La sprøytehåndtaket, sprøytelansen og munnstykkene tørke før du setter produktet til oppbevaring.

Tørk høytrykksspyleren

Tørk av smuss og fuktighet på slangen, tilbehøret og hoveddelen av produktet.

Kontroller at alt tilbehør er tørt før du setter det bort, slik at du unngår skade.

Oppbevar høytrykksspyleren på et tørt og frostfritt sted

Det ideelle oppbevaringsstedet for høytrykksvaskeren er et tørt miljø.

Det er viktig å unngå fuktige områder.

Var denne artikkelen nyttig?