Automower®01.03.2024

Slik aktiverer du GeoFence og GPS-sporing av Automower®-robotgressklipperen

Når du bruker Automower® Connect-appen sammen med Automower®-modeller med Wi-Fi- eller mobiltilkobling, eller en gressklipper med et Automower® Connect-sett, gjør GeoFence-funksjonen det mulig å spore bevegelsene til robotgressklipperen hvis den for eksempel blir stjålet, eller for andre formål.

Dersom gressklipperen støtter GPS-sporing, anbefaler vi alltid å aktivere GeoFence når du er ferdig med installasjonen av Automower®-robotgressklipperen. Det finnes flere måter å aktivere den på, men hovedprinsippet er å aktivere GeoFence-funksjonen, angi et midtpunkt og justere følsomheten eller radiusen etter behov. Det kan gjøres enten ved å bruke Automower® Connect-appen eller gressklipperens display, avhengig av hvilken modell du har. Da er du klar.

Hva er GeoFence, og hvordan fungerer det?

GeoFence er et GPS-basert tyverisikringssystem som fungerer som et virtuelt gjerde for Automower®-robotgressklipperen. GeoFence-funksjonen gjør det også mulig å spore bevegelsene til robotgressklipperen for andre formål.

GPS-sporing i Automower® Connect-appen

 • Automower®-ikonet på kartet viser klipperens posisjon. Hvis du klikker på nålen, vises koordinatene til klipperen.
 • Den blå sirkelen angir GeoFence-radiusen, som kan være på opptil 500 meter.
 • Ladestasjonsikonet på kartet viser klipperens startpunkt.
 • Posisjonen angis med en presisjon på 10 meter, men nøyaktigheten avhenger av nøyaktigheten til Google Maps på det aktuelle stedet og av hvor sterkt GPS-signalet er.

Hva skjer når GeoFence-alarmen utløses?

Hvis GeoFence-funksjonen er aktivert og gressklipperen flyttes utenfor GeoFence, skjer følgende:

 • En alarm starter.
 • Etter en stund vil gressklipperen gå i hvilemodus eller slås av (avhengig av modellen), men systemet fortsetter å sende gressklipperens posisjon regelmessig til Automower® Connect.
 • Du må angi PIN-koden for å slå av alarmen og aktivere gressklipperen.
 • Du kan følge gressklipperens bevegelser i kartvisningen i Automower® Connect-appen.
 • GeoFence-funksjonen har svært lang brukstid, og vil fortsette å sende posisjonen til Automower® Connect så lenge den er i drift.

Aktiver Geofence

Du kan aktivere GeoFence og endre GeoFence-innstillingene ved å bruke Automower® Connect-appen eller gressklipperens display, avhengig av produktmodellen.

Aktiver Geofence ved å bruke Automower® Connect-appen

 1. Plasser gressklipperen omtrent i midten av arbeidsområdet.
 2. Sørg for at du er koblet til gressklipperen via Bluetooth.
 3. Velg Mer > Innstillinger > Sikkerhet > GeoFence i Automower® Connect.
 4. Plasser produktet sentralt i arbeidsområdet.
 5. Bruk på/av-knappen for å aktivere eller deaktivere GeoFence-funksjonen. Midtpunktet angis til produktets gjeldende posisjon.
 6. Bruk den horisontale linjen for å angi radiusen.

GeoFence-radius i Automower® Connect

Nå vil du få varsler fra Automower® Connect-appen når gressklipperen beveger seg utenfor GeoFence og gressklipperstatusen endrer seg til Utenfor geofence (så lenge du har godkjent varsler fra appen).

Aktiver og konfigurer Geofence ved hjelp av gressklipperens display

Aktivere eller deaktivere GeoFence-funksjonen

Gjelder alle modeller som har et display og som støtter GPS-sporing.

 1. Gå til Tilbehør > Automower Connect > GeoFence > Aktiver GeoFencepå gressklipperens display.
 2. Trykk på OK-knappen.
 3. Velg eller velg bort Aktiver GeoFence og trykk på OK-knappen.

Angi et midtpunkt for Geofence-funksjonen

 1. Plasser gressklipperen omtrent i midten av arbeidsområdet.
 2. Gå til Tilbehør > Automower Connect > GeoFence > Nytt midtpunkt på gressklipperens display.
 3. Trykk på OK-knappen. Midtpunktet er nå stilt inn til robotgressklipperens gjeldende posisjon.

Angi følsomhetsnivået for GeoFence

Følsomheten til GeoFence kan stilles inn av brukeren. Jo kortere avstanden eller høyere følsomheten er, desto lettere utløses alarmen. Legg merke til at GeoFence-området blir større når du skrur ned følsomheten eller øker avstanden. Da tar det lengre tid før alarmen utløses når gressklipperen beveger seg utenfor området.

 1. Gå til Tilbehør > Automower Connect > GeoFence på glessklipperens display.
 2. Bruk pilknappene for å velge følsomhetsnivået for GeoFence.
 3. Trykk på BACK-knappen.

Legg til et telefonnummer

Hvis du legger til telefonnummeret ditt*, får du en tekstmelding (SMS) sendt til telefonen din når gressklipperen beveger seg utenfor GeoFence og gressklipperstatusen endrer seg til Utenfor geofence.

Det blir sendt én melding hver gang statusen endres. Det kan sendes maksimalt 10 meldinger fra produktet hver måned.

Legg merke til at det ikke er obligatorisk å legge til et telefonnummer for at GeoFence skal virke. Du får fremdeles varsler fra Automower® Connect-appen hvis gressklipperstatusen endres til Utenfor geofence, selv om du ikke legger til et telefonnummer.

 1. SMS-funksjonen sender deg en SMS når produktet er flyttet utenfor GeoFence.
 2. Gå til Tilbehør > Automower Connect > Kommunikasjon > Bruk SMS.
 3. Trykk på OK-knappen.
 4. Gå til Tilbehør > Automower Connect > Kommunikasjon > Send SMS til telefonnummer.
 5. Trykk på tallknappene for å angi telefonnummeret med landkode. For eksempel (+)46701234567. Du kan legge til opptil tre nummer.
 6. Trykk på BACK-knappen.

Bruk Test-SMS-funksjonen til å bekrefte det angitte telefonnummeret. En tekst blir deretter sendt til alle telefonnumrene på listen.

*SMS-funksjon er kun tilgjengelig for noen modeller.

Anbefaling til oppbevaring

Når du skal sette robotgressklipperen til oppbevaring over en lengre periode, for eksempel om vinteren, anbefaler vi at du slår av hovedbryteren.

Når gressklipperen er skrudd av, er det ikke mulig å kommunisere med robotgressklipperen og GeoFence-funksjonen kan ikke aktiveres før gressklipperen skrus på igjen. Du må angi PIN-koden når du skrur på gressklipperen.

Sikkerhet

Av sikkerhetsmessige årsaker må du alltid angi PIN-koden til gressklipperen hvis du ønsker å aktivere eller deaktivere GeoFence-funksjonen eller foreta noen endringer knyttet til GeoFence.

Hva du bør gjøre hvis GeoFence-alarmen utløses for lett

Hvis du opplever at GeoFence-alarmen utløses for lett, for eksempel hvis den går av selv om gressklipperen er i hagen, kan du prøve følgende:

 • Reduser GeoFence-følsomheten, eller øk GeoFence-radiusen.
 • Tilbakestill midtpunktet. Kontroller at midtpunktet er midt i arbeidsområdet; hvis ikke kan det hende at alarmen blir utløst når gressklipperen er innenfor arbeidsområdet.
Var denne artikkelen nyttig?