Koble et sprøytehåndtak og en sprøytelanse til en høytrykksspyler

For en standard rengjøringsjobb må du koble til både et sprøytehåndtak og en sprøytelanse.

Slik kobler du sprøytehåndtaket til sprøytelansen

  1. Hold sprøytehåndtaket med én hånd, og skyv koblingen på lansen inn i sprøytehåndtaket.
  2. Drei sprøytelansen med klokken, og slipp. Sprøytelansen låses på plass.
  3. Sett høytrykksslangen inn i sprøytehåndtaket.

Slik fjerner du sprøytehåndtaket fra sprøytelansen

  1. Trekk høytrykksslangen ut av sprøytehåndtaket.
  2. Skyv sprøytelansen og drei den mot klokken, avhengig av produktmodellen.
  3. Trekk sprøytelansen ut av sprøytehåndtaket.
Var denne artikkelen nyttig?