Hvorfor starter gresstrimmeren og ryddesagen min, og så stopper den plutselig?

Når du arbeider med gresstrimmeren eller ryddesagen, kan den uventet slå seg av. Dette kan bety at det er noen problemer med produktene.

Sjekk først om det er drivstoff i produktet. Kontroller at gresstrimmeren eller ryddesagen er fylt med drivstoff før du starter dem.

Det neste som kan påvirke gresstrimmeren og ryddesagen, er gammelt drivstoff.
Når du oppbevarer gresstrimmeren eller ryddesagen med drivstoff, kan drivstoffet bli dårlig. Dette vil føre til at systemet blir tilstoppet.

Drivstoffrelaterte feil er ikke dekket av garantien. Produktet må i så fall repareres hos et autorisert serviceverksted.
Før du setter gresstrimmeren eller ryddesagen til oppbevaring, må du sørge for at den er helt tømt for drivstoff, for å unngå denne typen problemer. Bruk alltid nytt drivstoff når du starter produktet.

Hvis du fortsatt opplever at gresstrimmeren eller ryddesagen stopper med en gang etter at den er startet, må du kontrollere luftfilteret. Hvis det er skittent eller skadet, må du rengjøre det eller skifte det ut.
Slik rengjør eller skifter du luftfilteret på trimmeren og ryddesagen

En annen grunn til at gresstrimmeren eller ryddesagen stopper plutselig rett etter at den er startet, kan være at gnistfangeren er skitten eller tilstoppet. Hvis det er tilfellet, rengjør du den med en stålbørste.

Slik rengjør du gnistfangeren

Hvis gresstrimmeren og ryddesagen stopper plutselig når den legges på siden, skyldes dette vanligvis at drivstoffilteret holdes unna drivstoffet, siden vinkelen til produktet endres. Drivstoffilteret må ha mulighet til å ligge i drivstoffet når vinkelen endres.

Gresstrimmere og ryddesager fra Husqvarna er utstyrt med drivstoffslanger med angitt lengde og fleksibilitet, i tillegg til vektede drivstoffiltre. Dette gjør at filteret kan «følge» drivstoffet og holde seg senket ned. Det er viktig å alltid bruke riktig drivstoffslange og drivstoffilter for det spesifikke produktet. Du finner informasjon om dette i bruksanvisningen.

Gresstrimmeren og ryddesagen kan også slå seg av når den legges på siden på grunn av lekkasje eller fordi drivstoffslangene må legges på nytt. Ta kontakt med din lokale autoriserte leverandør hvis dette blir aktuelt.

Var denne artikkelen nyttig?