Løvblåsere11.02.2024

Hvorfor mister løvblåseren kraft når den er i bruk?

Når du bruker en løvblåser, kan du merke at effekten blir redusert.

Dette kan skje fordi luftinntaket er skittent eller tilstoppet.

Rengjøre luftinntaket

ADVARSEL: Bruk vernehansker.

Luftinntakets plassering

  • på bakre karosseri
  • motorhus
  • aksel

Dette avhenger løvblåsermodellen.

Slik rengjør du luftinntaket

  1. Kontroller at luftinntaket ikke blokkeres på siden av produktet.
  2. Slå av produktet, og fjern løv eller uønsket materiale hvis nødvendig.

FORSIKTIG: Et blokkert luftinntak reduserer produktets blåsekapasitet og øker motorens arbeidstemperatur. Dette kan føre til motorfeil fordi motoren overoppheter.

Var denne artikkelen nyttig?