Automower®09.04.2024

Hvorfor klipper Automower®-robotgressklipperen min bare deler av plenen?

Flere faktorer kan føre til at Automower®-robotgressklipperen uventet bare klipper en del av plenen eller går glipp av visse områder. Hvis du vil diagnostisere og løse situasjonen, kan du vurdere følgende feilsøkingstrinn:

Tilkoblingene til ladestasjonen

Feilaktige tilkoblinger til ladestasjonen kan føre til at gressklipperen bare fungerer på enkelte deler av plenen. Kontroller at guidekabelen er koblet til G1-/G2-/G3-pinnen på ladestasjonen, ikke til AR- eller AL-pinnen.

Slik kobler du avgrensningssløyfen og guidekablene til ladestasjonen.

Plendekningsinnstillinger

Kontroller at innstillingene for hagedekning i Automower® Connect-appen eller på gressklipperdisplayet samsvarer med behovene for installasjonen.

  • I Automower® Connect-appen: Velg Mer > Innstillinger > Installasjon > Plendekning.
  • På gressklipperdisplayet: Gå til Installasjon > Plendekning.

Arbeidsområder og tidsplaner – AIM-teknologi

Gjelder kun for robotgressklippere som støtter AIM-teknologi.

Hvis du har deaktivert planen for Min plen i Automower® Connect-appen, klipper gressklipperen bare de delene av plenen som dekkes av et planlagt arbeidsområde. Hvis en del av plenen dekkes av et arbeidsområde uten tidsplan eller ikke dekkes av noe arbeidsområde i det hele tatt, blir ikke denne delen klippet.

Hvis du har deaktivert Min plen, må du sørge for å opprette arbeidsområder som dekker hele plenen, og opprette tidsplaner for hvert arbeidsområde etter ønske.

Soner som ikke klippes – AIM-teknologi

Gjelder kun for robotgressklippere som støtter AIM-teknologi.

Gressklipperen har ikke tilgang til områder som du har angitt i Automower® Connect-appen som soner som ikke klippes.

Kontroller hvilke soner som ikke klippes du har i appen, og fjern eventuelt uønskede soner som ikke skal klippes.

Ta kontakt med den lokale Husqvarna-forhandleren hvis du trenger mer hjelp med installasjonen eller bruk av Automower®-robotgressklipperen.

Var denne artikkelen nyttig?