Automower®11.02.2024

Hvorfor er det uklipt gress langs avgrensningssløyfen der jeg har lagt til et arbeidsområde?

Gjelder kun for Automower®-modeller som støtter AIM-teknologi:

Hvis du plasserer veipunktene til et arbeidsområde nærme avgrensningssløyfen i Automower®-installasjonen, kan klipperen stoppe og snu når den registrerer grensen til arbeidsområdet i stedet for avgrensningssløyfen.

Siden nøyaktigheten til AIM-teknologi er omtrent 1 m / 3,3 ft, kan avstanden til grensen hvor klipperen stopper og snur variere. Dette kan hindre klipperen i å gå helt bort til avgrensningssløyfen, noe som kan føre til et område med uklipt gress ved siden av avgrensningssløyfen.

På grunn av nøyaktigheten til AIM-teknologi anbefaler vi å plassere grensen til arbeidsområdet utenfor plenen din (minimum 1,5 m / 5 ft.), for å sikre at klipperen får klippet gresset helt bort til avgrensningssløyfen. Klipperen går aldri forbi avgrensningssløyfen.

Ideelt arbeidsområde med god margin til avgrensningssløyfen

Var denne artikkelen nyttig?