Motorsager11.02.2024

Hvorfor drypper det olje fra den bensindrevne motorsagen min?

Flere ting kan føre til at det lekker olje fra motorsagen din.

Oljen kan lekke fra sverdet og kjedet eller fra oljetanken, eller det kan samles opp under motorsagen, vanligvis etter bruk eller mens produktet lagres. I noen tilfeller er dette normalt, men i andre tilfeller er det noe galt.

Oljelekkasje etter bruk av motorsagen

Etter at motorsagen har vært brukt, kan det oppstå en oljedam under den når den settes til side. Dette kan være normal avrenning, eller en lekkasje.

Hvis oljen kommer fra sverdsporet, kjedet eller under clutchdekselet etter at du har brukt motorsagen, er det vanligvis bare avrenning. Dette er normalt og kan skape en ganske stor oljedam. Det anses ikke som en lekkasje.

Hvis oljen ikke kommer fra sverdsporet eller kjedet, bør du ta med motorsagen til en lokal autorisert forhandler for vurdering og reparasjon.

Oljelekkasje når motorsagen lagres

Når motorsagen lagres utenfor sesong, kan temperaturen i lufta variere. Når temperaturen går opp og ned, vil trykket variere og presse ut oljen.

Den beste løsningen for å unngå oljelekkasje er å tømme oljetanken før man lagrer enheten. Gjør dette ved å tømme all drivstoff og sverdolje ut av motorsagen. Start motorsagen og la den gå på tomgang (kjedebremsen deaktivert) til den er helt tom for drivstoff og motorsagen slutter å gå. Dette forhindrer at oljen lekker ut utenfor sesongen.

Svart og skitten olje drypper fra motorsagen

Hvis du ser en dam med skitten, svart olje under den bensindrevne motorsagen din etter at du har brukt den, er det en indikator for at olje- og bensinblandingen er gammel eller blandet feil, eller at luftfilteret og/eller gnistfangeren er skitne eller skadede.

skitten olje lekker fra motorsagen

Var denne artikkelen nyttig?