Automower®11.02.2024

Hvordan og når du bør bytte klippeknivene på Automower®-robotgressklipperen

Denne veiledningen hjelper deg med å forstå hvordan og når du bør bytte klippeknivene på Automower®-robotgressklipperen for å opprettholde optimal klippeytelse.

Forstå når du bør skifte kniver

Når klippeknivene på Automower®-robotgressklipperen viser tegn på slitasje eller skade, eller hvis gresstuppene ser frynsete og bleke ut etter klipping, er det på tide å skifte ut knivene for å sikre trygg drift og gode klipperesultater.

Bruk kniver og skruer fra Husqvarna

Bruk alltid originale kniver og skruer fra Husqvarna. Husk å skifte ut skruene når du bytter knivene. Slitte skruer kan føre til at knivene løsner under bruk.

Trinnvis veiledning for bytting av kniver

Denne videoen viser hvordan du skifter klippekniver på en Automower®-robotgressklipper. De detaljerte trinnene er også beskrevet nedenfor.

Følg denne fremgangsmåten for å skifte kniver:

 1. Ta på deg vernehansker.
 2. Sett hovedbryteren på gressklipperen til OFF (AV).
 3. Snu robotgressklipperen opp ned på en ren og myk overflate, for å unngå at den ripes opp.
 4. Drei skliplaten slik at hullet på platen kommer over knivskruen.
 5. Skru løs kniven ved hjelp av en flat skrutrekker eller stjerneskrutrekker, helst magnetisk (for enklere fjerning av skruen).
 6. Fjern eventuelt smuss ved hjelp av en børste og en myk fuktet klut.
 7. Monter den nye kniven med en ny skrue.
 8. Sørg for å bare bruke én kniv med hver skrue for å unngå ubalanse i klippesystemet.
 9. Kontroller at knivene roterer fritt.

Hovedklippeskive og EdgeCut-skive

 • En hovedklippeskive finnes på alle Automower®-robotgressklippere (venstre side i illustrasjonen nedenfor).
 • En EdgeCut-skive finnes bare på Automower®-robotgressklippere som er utstyrt med EdgeCut (høyre side i illustrasjonen nedenfor). Finn ut mer om EdgeCut her.
 • Fremgangsmåten for å skifte kniver er den samme for begge klippeskivene.

Levetid for Automower®-klippekniver

 • Hovedskiveknivene har en levetid på mellom 3 og 6 uker.
 • EdgeCut-skivekniver varer vanligvis mellom 9 og 12 uker, siden de bare er aktive ved kantklipping.

Ulike faktorer kan føre til at knivene blir slitt eller skadet tidligere enn dette, for eksempel knivmodell, driftstid, størrelse på arbeidsområde, gresstype, sesongmessig vekst, jordtype, gjødselbruk eller tilstedeværelse av gjenstander (kongler, leketøy, redskaper, steiner, røtter osv.).

Sesongmessige hensyn

Om våren vokser gresset fort og inneholder mye saft som kan sette seg på knivene. Vi anbefaler at du kontrollerer knivene ofte og, om nødvendig, skifter dem ut oftere i løpet av denne perioden.

Effekten av sløve kniver på Automower®-robotgressklipperen

Hvis Automower®-robotgressklipperen brukes med sløve kniver, fungerer den dårligere, noe som fører til ujevn gressklipping, økt energiforbruk og redusert klippedekning.

Ta kontakt med din lokale Husqvarna-forhandler hvis du trenger hjelp med Automower®-robotgressklipperen.

Var denne artikkelen nyttig?