Automower®11.02.2024

Hvordan fungerer Værtimeren, og hvordan aktiverer jeg den på Automower®-robotgressklipperen min?

Værtimeren gjør at Automower®-robotgressklipperen automatisk kan justere timerne, basert på hvor raskt gresset vokser. Gressveksten fastslås basert på motstanden knivskiven registrerer når gressklipperen er i drift. Når været er bra for gressvekst (det frodige gresset skaper høy motstand), klipper robotgressklipperen oftere. Når gressveksten går saktere (gresset skaper lav motstand), bruker robotgressklipperen automatisk mindre tid ute på plenen.

  Slik bruker du Værtimeren

  Aktivere eller deaktivere Værtimeren

  Avhengig av hvilken Automower®-modell du har, aktiveres Værtimeren enten fra klipperdisplayet eller i Automower® Connect-appen.

  • Automower® Connect-appen | Mer > Innstillinger > Drift > Værtimer
  • Klipperdisplay | Gå til Værtimer på hovedmenyen og foreta de ønskede endringene.

  Angi klippetiden

  Alternativene Lav, Middels og Høy refererer til klippetiden, og brukes for å finjustere klipperesultatet. Velg HØY for å la klipperen jobbe lengre og oftere, og LAV for kortere og sjeldnere økter.

  Når Værtimeren er aktivert, trenger robotgressklipperen tid til å beregne optimal klippetid for det aktuelle arbeidsområdet. Derfor kan det ta noen dager før klipperesultatene blir optimale. Hvis klipperesultatene ikke er tilfredsstillende etter noen dager, kan du stille Værtimeren til høyere eller lavere klippetid, eller justere tidsplanen for klipperen for å tillate mer eller mindre driftstid.

  Juster tidsplanen for bruk med Værtimeren

  Når du bruker Værtimeren, anbefales det å gjøre så mye driftstid som mulig tilgjengelig for gressklipping. Ikke begrens tidsplanen mer enn nødvendig. Du kan for eksempel stille inn tidsplanen så den tillater drift døgnet rundt hele uken, og så la Værtimeren justere den faktiske driftstiden basert på gressveksten.

  Dagens første jobb utføres alltid i henhold til tidsplanen. Produktet fullfører én klippesyklus, og deretter bestemmer Værtimer om produktet skal fortsette å kjøre eller ikke.

  Værtimeren tillater aldri at gressklipperen jobber utenfor tidsplanen.

  Kjekt å vite

  • Når Værtimeren er aktivert, er det svært viktig å regelmessig kontrollere at knivdisken er ren, og at knivene er i god stand. Gress som har satt seg fast rundt klingeakselen, eller sløve kniver, kan påvirke Værtimeren.
  • Dataene for Værtimeren tilbakestilles hvis produktet ikke har vært i drift på mer enn 50 timer.

  Hvilke modeller har en Værtimer

  Alle Automower®-modeller har Værtimer, unntatt de følgende:

  • 105
  • 115H
  • 310
  Var denne artikkelen nyttig?