Automower®15.12.2022

Hvordan du styrer robotklipperen Automower® ved hjelp av Alexa

Det er mange måter du kan stille spørsmål eller gi kommandoer til Alexa på. Under har vi gitt noen eksempler på stemmekommandoer som du kan bruke for å styre gressklipperen.

For å styre Automower® med Alexa må du gi talekommandoene på engelsk, tysk eller fransk.

Åpne funksjonen til Automower®

SpråkStemmestyring
EngelskLaunch Automower
TyskÖffne Automower
FranskOuvre Automower

Gi direkte kommandoer eller still spørsmål

SpråkStemmestyring
Engelsk

Ask Automower to/about …

Launch Automower and …

Tysk

Sag Automower er soll …

Frag Automower über …

Fransk

Ouvre Automower et/pour …

Demande à Automower de …

Start klipping

Du bruker Start-kommandoen når du vil overstyre gjeldende tidsplan.

Alexa vil spørre hvor lenge gresset skal slås med mindre du allerede har sagt det. Merk at hvis gressklipperen lades, starter den ikke uten videre direkte. I stedet vil den vente til batteriet er fulladet før den begynner å slå gresset.

SpråkStemmestyring
Engelsk

Start

Cut the grass for four hours

Override schedule and run for four hours

Tysk

Starte

Mähe den Rasen für vier Stunden

Er soll den Zeitplan ignorieren und vier stunden mähen

Fransk

Tondre

Tonds pour quatre heures

Ignore le schéma initial puis tonds pour quatre heures

Pause

Pause-kommandoen gjør nettopp hva det høres ut som: den stopper robotgressklipperen der den er, inntil du gir den en ny kommando.

Merk at talekommandoen Pause ikke er det samme som å trykke på STOPP på gressklipperen. Når du bruker talekommandoen Pause, starter du enkelt gressklipperen igjen med appen Automower® Connect, med en IFTTT-applet eller en Alexa-talekommando. Hvis noen derimot har trykt på STOPP på gressklipperen, må du skrive inn PIN-koden på tastaturet på robotgressklipperen og lukke luken for å starte den igjen.

SpråkStemmestyring
Engelsk

Pause

Come to a halt

Stand still Automower

Tysk

Pausen

Halte meinen Automower an

Mach eine Pause

Fransk

Pause

Mets en pause

Automower en Pause

Begynne å slå gresset igjen (i henhold til tidsplanen)

Du bruker kommandoen Resume for å la robotgressklipperen igjen begynne å slå gresset i samsvar med gjeldende tidsplan, f.eks. hvis den har blitt satt på pause eller har blitt parkert tidligere.

Denne kommandoen innebærer ikke at robotklipperen vil begynne å slå gresset igjen, med mindre timeplanen sier at den skal slå gresset akkurat nå.

SpråkStemmestyring
Engelsk

Fortsett

Continue with the schedule

Resume according to schedule

Tysk

Fortsetzen

Folge wieder dem Plan

Mach weiter mit dem Zeitplan

Fransk

Continuer

Reprendre selon le calendrier de tonte

Reprendre le schéma initial

Parkere til neste planlagte kjøring

Du bruker kommandoen Park for å få robotklipperen til å vende tilbake til ladestasjonen og bli der under resten økten.

Når neste planlagte økt for å slå gresset starter (f.eks. dagen etter), er ikke parkeringskommandoen lenger gyldig, og robotklipperen vil begynne å slå plenen igjen.

SpråkStemmestyring
Engelsk

Parkering

Go back home

Park until the next scheduled run

Tysk

Parke

Er soll sich ausruhen

Parke bis zum nächsten Einsatz nach Mähplan

Fransk

Garer

Retourne à la station de charge

Renvoie mon Automower à la base

Parkere i X timer

Du kan også be robotklipperen din om å parkere i et spesifisert antall timer. Når den angitte tiden har gått, vil gressklipperen slå gresset i samsvar med tidsplanen igjen.

SpråkStemmestyring
Engelsk

Park for 4 hours

Tysk

4 Stunden parken

Fransk

Garer pour 4 heures

Parker inntil videre

Du ber robotklipperen om å parkere inntil videre hvis du ønsker at den skal vende tilbake til ladestasjonen og bli der til du gir den en ny kommando.

Denne kommandoen skiller seg fra den vanlige parkeringskommandoen, da den også overstyrer de neste planlagte kjøringene. Dette innebærer at hvis du ber robotklipperen om å parkere inntil videre, vil den ikke begynne å slå gresset igjen når neste planlagte økt kommer.

SpråkStemmestyring
Engelsk

Parker inntil videre

Make my Automower go back home and stay there

Let my mower return home and stay there forever

Tysk

Parke meinen Automower bis auf weiteres

Er soll bis auf weiteres parken

Er soll zurück zur Ladestation bis ich ihm Befehle gebe

Fransk

Garer jusqu'à nouvel avis

Garer mon Automower jusqu'à nouvel ordre

Garer puis attendre mes instruksjoner

Status

Statuskommandoen gir deg en kort oppdatering om hva robotklipperen gjør i øyeblikket. I tillegg gir den litt informasjon om når robotklipperen vil begynne å slå gresset igjen hvis den står parkert i ladestasjonen.

SpråkStemmestyring
Engelsk

Status

What is my Automower doing?

Find out what my mower is up to

Tysk

Status

Was ist der Status meines Automowers?

Was macht mein Automower gerade?

Fransk

État

Quel est son état actuel ?

Qu'est-ce qui se passe avec lui ?

Set active mower

Hvis du har til lagt flere robotklippere i Automower® Connect-kontoen din, må du angi hvilken som skal brukes som den aktive robotklipperen. Den aktive robotklipperen er den robotklipperen du styrer for øyeblikket. Hvis du må endre hvilken robotklipper som er aktiv, f.eks. hvis du skal til hytta der den andre gressklipperen befinner seg, kan du også bruke disse kommandoene.

Merk: Du må aktivt stille inn hvilken gressklipper du styrer med talekommandoer. Gressklipperen som er valgt i appen Automower® Connect, synkroniseres ikke med Alexa-kontoen din.

SpråkStemmestyring
Engelsk

Set active mower

I want to change which mower I control

Let’s change my active mower

Tysk

Ich will Standardmäher ändern

Lass mich Defaultmäher wechseln

Ich will mein Standardmäher ändern

Fransk

Laisse-moi installer l'Automower par défaut

Je veux changer tondeuse habituelle

Je voudrais installer Automower actif

Get active mower

Denne kommandoen forteller deg hvilken robotklipper som er aktiv for øyeblikket, dvs. hvilken robotklipper du styrer når du gir Alexa en kommando.

SpråkStemmestyring
Engelsk

Which mower do I control?

Get active mower

Tell me which of my mowers I control

Tysk

Welcher Mäher ist mein Standardmäher?

Wer ist mein Standardmäher?

Welchen meines Automower kontrolliere ich jetzt?

Fransk

Quel est mon Automower actif ?

Quel est le robot tondeuse que j'utilise d'habitude ?

Quelle tondeuse puis-je contrôler ?

Neste starttidsøkt

Du bruker kommandoen Next start time når du vil vite når robotklipperen forlater ladestasjonen og begynner å slå gresset igjen.

Merk: Robotklipperens tidssone må være riktig innstilt og være den samme som den du har angitt i Alexa-appen, ellers kan datoen og klokkeslettet som Alexa gir deg, være feil.

SpråkStemmestyring
Engelsk

When’s the next start time?

When will my Automower start mowing again?

Tysk

Wann fängt er wieder an zu mähen?

Wann mäht mein Automower wieder?

Wann beginnt der nächste Mähauftrag meines Mähers?

Fransk

Quelle est l'heure de démarrage ?

Quand va-t-il recommencer à tondre ?

À quelle heure commencera la prochaine tonte ?

Andre kommandoer

Du kan selvsagt gi Alexa standardfraser, som Please repeat, Help me, Cancel og så videre.

Se også:

Koble robotklipperen Automower® til Amazon Alexa

Generell informasjon om hvordan du snakker med Alexa

Ting du kan be Alexa om

Var denne artikkelen nyttig?