Høytrykksspyleren starter, men det kommer ikke ut noe vann

Når du prøver å bruke høytrykksspyleren, kan det hende at produktet har startet, men at det ikke kommer ut noe vann.

Ingen vannforsyning

Før du starter produktet, må du lufte ut systemet.

Hvis vannet ikke strømmer gjennom høytrykksspyleren, må du slå den av for å unngå skade.

Hvis det ikke kommer noe vann ut av høytrykksspyleren, må du sjekke om inntaket er koblet til en vannforsyning. Hvis det ikke er det, må du koble den til.

Tett vannfilter

Hvis vannet ikke kommer ut av høytrykksspyleren, må du sjekke vannfilteret.

Vannfilteret kan bli skittent over tid, og må rengjøres. Bytt vannfilteret hvis det er skadet eller ødelagt.

Dysen er blokkert

Hvis det ikke kommer noe vann ut av høytrykksspyleren, må du sjekke munnstykket.

Munnstykket kan tettes til over tid, og må rengjøres.

Var denne artikkelen nyttig?