Automower®17.04.2024

Forstå spiral- og punktklipping med Husqvarna Automower®

Spiralklipping og punktklipping er to klippefunksjoner som er utviklet for å klippe plenområder med lengre gress raskt og systematisk. Tilgjengeligheten av disse funksjonene varierer etter modell. Noen modeller er utstyrt med begge funksjonene, mens andre bare tilbyr spiralklipping.

Spiralklipping kontra punktklipping

Spiralklipping er utviklet for å aktiveres automatisk når klipperen registrerer områder med langt gress under drift. Punktklipping, derimot, krever manuell plassering i ønsket område og manuell aktivering. Når spiral- eller punktklippingen er fullført, vil robotgressklipperen gjenoppta vanlig plenklipping.

Spiralklipping

Når funksjonen for spiralklipping er aktivert, registrerer klippeskivesensorene når klipperen kommer inn i et område med høyere gress. Klipperen bytter da automatisk til et systematisk spiralmønster, slik at den kan klippe området med lengre gress raskere. Når den er ferdig, fortsetter den automatisk å klippe plenen som vanlig.

Spiralklipping er tilgjengelig på Automower®-modeller med display, inkludert modeller med Automower® Access-løsningen (betjeningshjul).

Nivåer som kan velges

Følsomheten for endringer i gresshøyde kan justeres gjennom fem nivåer med spiralklipping i samsvar med plenens tilstand: Lavt–, Lavt, Middels, Høyt og Høyt+. Intensitetsinnstillingen for spiralklipping bestemmer hvor ofte spiralklipping brukes. En høy innstilling betyr at modusen for spiralklipping brukes oftere, mens en lav innstilling betyr at den brukes sjeldnere.

Driftsforhold

 • Spiralklipping startes bare i modusen Hovedområde. Robotgressklipperen starter ikke spiralklipping i modusen Sekundært område.
 • Spiralklipping starter ikke i skråninger som er brattere enn 15 %.
 • Spiralklipping er bare aktuelt for arbeidsområder med uregelmessig klippemønster.
 • Hvis Automower®-robotgressklipperen ofte bytter til modusen for spiralklipping, skyldes det sannsynligvis at plenen ikke klippes ofte eller lenge nok, slik at det etterlates områder med høyt gress. Du kan løse dette problemet ved å gå gjennom tidsplanen for klipping og oppdatere den om nødvendig.

Oppsett av spiralklipping

For klippere med display følger du disse trinnene for å sette opp spiralklipping:

 1. Åpne klipperens meny på displayet.
 2. Naviger gjennom menyen ved hjelp av pilknappene og OK-knappen: Innstillinger > Spiralklipping > Bruk spiralklipping.
 3. Velg ønsket intensitet.
 4. Trykk på Tilbake-knappen for å avslutte.

For klippere med betjeningshjul finner du funksjonen for spiralklipping i Automower® Connect-appen:

 1. Åpne Automower® Connect-appen.
 2. Velg gressklipperen din.
 3. Klikk på Mer > Innstillinger > Drift > Aktiver spiralklipping.
 4. Velg ønsket intensitet.

Punktklipping

Punktklipping er også en funksjon for plenområder med høyt gress, men i motsetning til ved spiralklipping må klipperen plasseres manuelt i det aktuelle området, og funksjonen må aktiveres manuelt. Klipperen gjenopptar automatisk klippingen i driftsmodusen Hovedområde eller Sekundært område når den er ferdig med punktklippingen.

Punktklipping er tilgjengelig på Automower®-robotgressklippere med display, i tillegg til gressklippere med Automower® Access-løsningen (betjeningshjul).

 • Plasser klipperen i ønsket område, og velg modusen for punktklipping.
 • Klipperen klipper i små spiraler, og gjenopptar den vanlige klippingen automatisk.
 • Fungerer for både hovedområde og sekundært område.
 • Denne funksjonen er spesielt nyttig i områder under møbler eller andre gjenstander, for eksempel trampoliner.

Oppsett av punktklipping

Følg disse trinnene for å sette opp punktklipping:

 1. Plasser klipperen i området med høyt gress der det er behov for punktklipping.
 2. Trykk på Start på displayet, og velg driftsmodusen Punktklipping.
 3. Lukk dekselet.
Hvis du vil ha personlig tilpasset hjelp med robotgressklipperen, kan du kontakte nærmeste Husqvarna-forhandler.
Var denne artikkelen nyttig?