Automower®06.03.2024

Forstå arbeidsområdekapasiteten og den maksimale klippetiden til Automower®-robotgressklipperen

Arbeidsområdekapasitet

Robotgressklipperens arbeidsområdekapasitet indikerer området den kan dekke per time og dag ved drift på full kapasitet. Dette forutsetter at produktets timeplan gjør at det kan brukes kontinuerlig, sju dager i uken, på et flatt område.

Hvis du vil finne arbeidsområdekapasiteten for din spesifikke modell, kan du se de tekniske spesifikasjonene i brukerhåndboken.

Maksimal klippetid

Maksimal klippetid per dag begrenses av produktets arbeidsområdekapasitet. Denne verdien er fast og kan ikke justeres eller utvides av brukeren. Når produktet har nådd maksimal klippetid for dagen, vises meldingen Dagens klipping er fullført i Automower® Connect-appen og på displayet på klipperen. Deretter parkerer produktet seg frem til neste dag.

Driftstid vs. maksimal klippetid

Driftstid og maksimal klippetid er to forskjellige konsepter:

  • Maksimal klippetid: Dette er en fast verdi som ikke kan justeres av brukeren. Den bestemmes av arbeidsområdekapasiteten til produktet.
  • Driftstid: Dette kan angis ved hjelp av en tidsplan, enten via displayet på produktet eller i Automower® Connect-appen. Den verdien bestemmer når på døgnet produktet kan kjøre. Driftstiden omfatter klipping, søking og lading. Hvordan denne tiden fordeles, avhenger av forskjellige faktorer, som utformingen av arbeidsområdet, gressveksten og batteriets alder.

Hvis du vil ha personlig tilpasset hjelp med robotgressklipperen, kan du ta kontakt med nærmeste Husqvarna-forhandler.

Var denne artikkelen nyttig?