Automower®22.04.2024

Automower®-robotgressklipperen klipper ikke i samsvar med tidsplanen

Det kan være flere grunner til at Automower®-robotgressklipperen ikke følger tidsplanen. Her er en veiledning som kan hjelpe deg med å finne ut hvorfor.

ÅrsakEffektTiltakSlik endrer man innstillinger
Produktet trenger ladingNår produktet er i bruk og det er planlagt at det skal brukes i lang tid, kjører det tilbake til ladestasjonen når batterinivået blir lavt.
Produktet starter driften igjen, innenfor den planlagte tiden, når det har ladet nok.
Dette er normalt, og krever ingen tiltak.
Hvis klipperens driftstid er kortere enn vanlig mellom ladinger, tyder dette på at batteriet er i ferd med å bli gammelt og til slutt må skiftes.
Ingen tiltak
START-knappen er ikke trykket innProduktet er parkert frem til du velger en ny driftsmodus.For å begynne å klippe i henhold til tidsplanen, velger du Start > Fortsett på hovedområde.
 • Produktdisplay
 • Automower® Connect > Dashboard
 • Smarthjemtjeneste*
Produktet har blitt stilt inn på drift i et sekundært områdeHvis produktet har blitt satt tilbake i ladestasjonen etter å ha klippet et sekundært område, må du stille det inn igjen på drift i Hovedområde for at tidsplanen skal gjelde.For å begynne å klippe i henhold til tidsplanen velger du Start > Fortsett på hovedområde.
 • Produktdisplay
 • Automower® Connect > Dashboard
Produktet har blitt parkert inntil videreDenne kommandoen overstyrer tidsplanen. Produktet er parkert frem til du velger en ny driftsmodus.For å begynne å klippe i henhold til tidsplanen velger du Start > Fortsett på hovedområde.
 • Produktdisplay
 • Automower® Connect > Dashboard
 • Smarthjemtjeneste*
Produktet har blitt parkert for en bestemt varighet (minutter, timer eller dager)Denne kommandoen overstyrer tidsplanen. Produktet er parkert i det bestemte tidsrommet. Produktet starter driften i henhold til tidsplanen etter det bestemte tidsrommet.For å begynne å klippe i henhold til tidsplanen, velger du Start > Fortsett på hovedområde.
 • Produktdisplay
 • Automower® Connect > Dashboard
 • Smarthjemtjeneste*
Produktet har blitt startet for en bestemt varighet (minutter, timer eller dager)Denne kommandoen overstyrer tidsplanen. Produktet er i drift i henhold til den innebygde klippe- og ladesyklusen i det bestemte tidsrommet. Produktet starter driften i henhold til tidsplanen etter det bestemte tidsrommet.For å begynne å klippe i henhold til tidsplanen, velger du Start > Fortsett på hovedområde.
 • Produktdisplay
 • Automower® Connect > Dashboard
 • Smarthjemtjeneste*
Værtimer er aktivertVærtimerfunksjonen tilpasser automatisk klippeintervallene etter gressveksten.
Det vil si at produktet kjører tilbake til ladestasjonen hvis gresset ikke har vokst nok, selv om tidsplanen sier at produktet skal være i drift.
Produktet fullfører alltid én klippesyklus, og deretter velger Værtimer om produktet skal fortsette å kjøre eller ikke.
Deaktiver Værtimeren eller endre følsomheten.
 • Produktdisplay > Innstillinger > Installasjon > Værtimer
 • Automower® Connect > Mer > Innstillinger > Drift > Værtimer
Produktet er i standby-modus (Dagens klipping er fullført)Produktet har en daglig maksimal klippetid.
Du kan angi driftstiden for produktet i tidsplanen. Driftstiden omfatter klipping, søking og lading. Driftstiden kan variere av mange årsaker, for eksempel utformingen av arbeidsområdet, gressveksten og batteriets alder.
Når produktet har nådd daglig maksimal klippetid, vises meldingen Dagens klipping fullført på displayet i appen. Da er produktet er i standby-modus til neste dag.
Dette er normalt, og krever ingen tiltak.Ingen tiltak
Frostbeskyttelse er aktivertGresset er spesielt følsomt for slitasje hvis hagen er dekket av frost.
Hvis Frostbeskyttelse blir aktivert, begynner ikke produktet å klippe gresset hvis temperaturen er under 5° C / 41° F
Deaktiver frostbeskyttelsen.
 • Produktdisplay > Innstillinger > Frostbeskyttelse
 • Automower® Connect > Mer >Innstillinger > Drift > Frostbeskyttelse
Smart Home-tilkobling er aktivertNoen av Smart Connection-tilkoblingene i Automower® Connect-appen kan overstyre tidsplanen, for eksempel hvis du har aktivert en tilkobling som parkerer produktet over natten eller basert på hendelser i kalenderen.Deaktiver Smart Home-tilkoblingen eller endre innstillingene.
 • Automower® Connect > Mer > Smart Home
IFTTT-applet er aktivertIFTTT-applets som er aktiverte for produktet ditt (av deg eller en annen Automower® Connect-bruker), kan parkere produktet og overstyrer tidsplanen.Deaktiver IFTTT-applet eller endre innstillingene.Logg inn på http://ifttt.com
Batteriet er utenfor temperaturgrenseneProduktet har ikke lov til å kjøre hvis batteritemperaturen er for høy eller for lav.

Kontroller at ladestasjonen er plassert i et område som er beskyttet mot solen.

Ikke bruk gressklipperen når temperaturen er utenfor grensene.

Ingen tiltak
Produktet lader ikkeProduktet lader ikke nok til å kunne brukes, selv om den står i ladestasjonen.Kontakt forhandleren.Ingen tiltak
Produktet viser feil tidEnten trenger klokken til gressklipperen å stilles, eller start- og stopptidene i tidsplanen er feil.Still klokken og juster start- og stopptidene.Produktdisplay > Innstillinger > Generelt > Klokkeslett og dato
For modeller som støtter AIM-teknologi:
Ladestasjonen er plassert innenfor en sone som ikke klippes

Hvis ladestasjonen er plassert innenfor en sone som ikke klippes, hindrer dette gressklipperen i å klippe.

Rediger sonen som ikke klippes for å sikre at ladestasjonen ikke er innenfor sonen.Automower® Connect > Kart > velg kartobjekt > Rediger

Noe av informasjonen ovenfor gjelder muligens ikke for produktet ditt. Dette avhenger av hvilken modell og spesifikasjon du har.

*Med smarthjemtjeneste mener vi Google Home, Amazon Alexa og IFTTT. Merk at noen funksjoner ikke er tilgjengelige ved bruk av alle tjenester.

Var denne artikkelen nyttig?