128LDx trimmer
  1. Starte en trimmer
  2. Anbefalte produkter
Veiledninger og håndbøker

Starte en bensindrevet gresstrimmer

Det er raskt og enkelt å starte en bensindrevet gresstrimmer. Følg hurtigprosedyren i denne korte instruksjonsvideoen. Sett på forgasseren ved å trykke på pæren fem ganger. Det sørger for at det tilføres nok drivstoff til motoren for at den skal starte. Aktiver choken og trekk i startsnoren til motoren starter. Når motoren har stoppet, deaktiverer du choken og trekker i startsnoren igjen til motoren starter. Gass opp motoren for å oppnå normal o/min.