Veiledninger og håndbøker

Slik snakker du til Automower® med Amazon Alexa

Det finnes en liste over støttede talekommandoer du kan bruke når du kommuniserer med Automower® via Amazon Alexa. Prøv å unngå bakgrunnsstøy, og snakk naturlig og tydelig.

For å gjøre dette ...Sier du ...AlternativerHandling
Start/gjenoppta/fortsettAlexa, ask Automower to start (Alexa, be Automower starte)Du kan også bruke ordene «resume» (gjenoppta) eller «continue» (fortsett)Automower gjenopptar klipping i henhold til tidsplanen. Hvis klipping ikke er på tidsplanen, klipper den ikke før neste planlagte start.
Pause«Alexa, ask/tell Automower to stop» (Alexa, be Automower om å stoppe / si til Automower at den skal stoppe)Du kan også bruke «pause»Automower stanser midlertidig opp i gjeldende posisjon.
Parkering«Alexa, ask/tell Automower to park» (Alexa, be Automower om å parkere / si til Automower at den skal parkere)Du kan også si «return home» (returner hjem), «go back home» (gå hjem) eller «take a break» (ta en pause).Automower parkerer til neste planlagte klipping.
Parker inntil videre«Alexa, ask/tell Automower to park until further notice» (be Automower om å parkere inntil videre) -Automower parkerer og venter på neste kommando, og ignorerer tidsplanene.
Status«Alexa, ask Automower about status» (Alexa, be Automower om status)Du kan også si «what it is doing» (hva den gjør), «to check status» (å sjekke status) eller «What is Automower up to?» (hva driver Automower med?)Gir informasjon om den faktiske statusen og hva Automower gjør akkurat nå. (ingen batteriinformasjon)
Hjelp[I kontekst] «I need some assistance» (jeg trenger hjelp)Du kan også bruke «Help» (hjelp) eller «What can I do» (hva gjør jeg?) -

Vanlige spørsmål: Integrering av Husqvarna Automower® og Smart Home

For øyeblikket er modeller i Husqvarna Automower® X-line-serien og modeller som er utstyrt med et Automower® Connect-sett, de eneste produktene du kan koble til Google Home eller Amazon Alexa.

Nei, ikke foreløpig.