Nyheter og medier

Spørsmål og svar om sikkerhet for robotgressklippere

En nylig studie fra University of Oxford, som ser på robotgressklippere og pinnsvin, framhever de store forskjellene i sikkerhetsnivåer mellom robotgressklippere. Robotgressklipperne fra Husqvarna gjorde det bra i testen, da de i tillegg til andre sikkerhetsfunksjoner alle er utstyrt med lette (3 g) svingbare kniver. Husqvarna ønsker forskningen velkommen og ser fram til den neste studien fra dr. Rasmussen.

Hva sier forskningen på robotgressklippere og pinnsvin?

Forskerne konkluderer med at tekniske funksjoner som svingbare kniver, glideplater og forhjulsdrift øker sikkerhetsindeksen til robotgressklippere dramatisk. Alle disse funksjonene finnes i forskjellige kombinasjoner på våre modeller. Vi ønsker alltid ny forskning velkommen, og samarbeider kontinuerlig med vitenskapelige institusjoner for å forbedre produktene våre.

Hvordan klarte Husqvarnas gressklippere seg i testen?

Vi er glade for at gressklipperne våre klarte seg bra i disse testene, men vi ønsker videre forskning på feltet velkommen. Å holde pinnsvin og andre smådyr trygge er viktig for oss, og er en del av Vision Zero-initiativet vårt. Vision Zero er et initiativ som tar sikte på null uhell og null utslipp (forurensning og støy).

Påvirker funnene i forskningsrapporten om robotgressklippere og pinnsvin andre dyr også?

Denne studien omhandler pinnsvin spesielt, men sikkerhet er alltid førsteprioriteten hos oss og vi jobber hele tiden hardt for å forbedre sikkerheten til produktene våre. Det er derfor vi har utstyrt alle gressklipperne våre med svingbare kniver, en av de tekniske funksjonene rapporten framhever at øker sikkerhetsindeksen til robotgressklipperne våre betydelig. Det er også derfor vi har lagt til en modus som tar hensyn til dyrelivet. Denne parkerer gressklipperen fra solnedgang til soloppgang mens pinnsvin er mest aktive.

Er det trygt å bruke Husqvarnas robotgressklippere?

Alle Husqvarna-produkter er utformet for trygg bruk.  Husqvarna Group er opptatt av å tilby produkter og tjenester som oppfyller de høyeste standardene for sikkerhet og kvalitet. Sikkerhet er hovedfokuset vårt, og vi jobber hele tiden hardt for å gjøre produktene våre tryggere. Derfor har vi utstyrt alle gressklipperne våre med svingbare kniver, en av de tekniske funksjonene som ifølge rapporten øker sikkerhetsindeksen til robotgressklipperne våre betraktelig. Dette er også grunnen til at vi har lagt til programvareoppdateringer, for eksempel en modus som tar hensyn til dyrelivet. Denne parkerer gressklipperen fra solnedgang til soloppgang mens pinnsvinene er mest aktive.

Finnes det andre ting eiere av robotgressklippere kan gjøre for å unngå å skade pinnsvin?

For å være på den sikre siden, dersom du bor i et område med pinnsvin, kan du stille inn gressklipperen din slik at den ikke klipper mellom solnedgang og soloppgang når pinnsvinene er mest aktive

Hva gjør Husqvarna for å sikre sikkerheten til pinnsvin og andre smådyr?

Å holde pinnsvin og andre smådyr trygge er viktig for oss, og er en del av Vision Zero-initiativet vårt. Vision Zero er et initiativ som tar sikte på null uhell og null utslipp (forurensning og støy). For å sikre at vi lever opp til denne standarden, samarbeider vi tett med vitenskapsfolk for å utvikle funksjonene til produktene våre.

Alle robotgressklippere fra Husqvarna er utstyrt med svingbare kniver, og de fleste er utstyrt med enten glideplater og/eller forhjulsdrift. Disse funksjonene er framhevet som de som øker sikkerhetsindeksen til robotgressklippere mest. I tillegg til de fysiske funksjonene til gressklipperne har vi programvareløsninger som tar hensyn til dyrelivet. Denne parkerer gressklipperen fra solnedgang til soloppgang mens pinnsvinene er mest aktive.

Klippesystemet til Husqvarna Automower starter heller ikke knivene i ladestasjonen. Robotgressklipperen kjører vekk i fem sekunder før den begynner å klippe, noe som gir smådyr som har gjemt seg under gressklipperen tid til å komme seg vekk.

Hva gjør dere for å sikre at gressklipperne deres ikke skader unge pinnsvin?

Vi har hatt en god dialog med dr. Sophie Lund Rasmussen om funnene i denne studien, og vi skal bruke resultatene i utviklingen av sikkerhetsfunksjoner og den neste generasjonen med verktøy. I tillegg har vi lagt til funksjoner som tar hensyn til dyrelivet. Denne parkerer gressklipperen fra solnedgang til soloppgang mens pinnsvinene er mest aktive. Vi har også startet BioLife-initiativet for å dele informasjon om hvordan man skaper et miljø som pinnsvinene trives i.

Hva er BioLife-initiativet?

BioLife er et initiativ som fremmer hagen som en viktig del av å støtte artsmangfold. Initiativet er en del av visjonen vår om null uhell som involverer små dyr, og har som mål å vise hvordan vi bruker nyskaping til å fremme artsmangfold. Vi deler også tips om hvordan kundene våre kan hjelpe til.

Hvordan fungerer hensynet til dyrelivet?

Hensyn til dyrelivet sikrer at robotgressklipperen ikke beveger seg rundt mens pinnsvinene er mest aktive (mellom solnedgang og soloppgang), og kan aktiveres via den tilhørende appen.

Hvor finner jeg mer informasjon?

Du kan alltid kontakte vår kundeservice for mer informasjon: [info@husqvarna.no].

BioLife

10 tips for å gjøre hagen din pinnsvinvennlig

Les mer