Husqvarna Garden Karma neighbour
Nyheter og medier

En slik nabo vil vi ha: lydløs og pratsom!

Å slå av en prat over gjerdet er tegn på godt naboskap, viser Husqvarnas store undersøkelse om norsk hageetikette. Det samme gjelder husdyr som vet å oppføre seg, og hensynsfull bruk av hagemaskiner

På motsatt ende av skalaen finner vi støyende maskiner, bråk på upassende tider, katter som legger igjen «suvenirer», og hunder som bjeffer og løper rundt. Disse tingene legger en demper på hagelivet og kan skape grums i forholdet til naboen, viser den nordiske undersøkelsen der i alt 4220 personer har deltatt - 1055 av dem norske.

Her til lands er 81 prosent opptatt av å ta et visst hensyn til naboen når de selv bruker hagemaskiner, og 54 prosent gjør den samme vurderingen også når de gjør hagearbeid uten maskiner. Og vi setter pris på at omgivelsene gjør det samme overfor oss: halvparten av de som deltar i undersøkelsen, mener at det å vise hensyn ved bruk av støyende maskiner, er beskrivende for en god nabo. Enda viktigere er det å kunne snakke sammen – her mener hele 57 prosent at en god nabo er en som du kan småprate med. Kanskje mens Automower® stillferdig klipper gresset i bakgrunnen?

Per i dag er det 38 prosent av norske hageeiere som ikke eier en batteridrevet hagemaskin. Dette vil endre seg fremover: 3 av 5 sier at de sannsynligvis vil velge nettopp det neste gang de skal bytte hageprodukter, og 40 prosent begrunner dette valget med mindre støy. 65 prosent synes dessuten at batteridrevne produkter er enklere å håndtere. 23 heldige prosent mener de har drømmenaboen og 27 prosent har ingenting som irriterer dem ved naboen når det gjelder hagen. 73 prosent sier derimot at de blir forstyrret av naboen på ulike måter. Her er det de støyende hagemaskinene som irriterer mest, med 32 prosent, mens 30 prosent synes det er plagsomt med nabokatter som bruker hagen deres som toalett. På tredjeplass, med 26 prosent, kommer bjeffende hunder.

At barn skal få leke i hagen, har de færreste noe imot, men også på dette området er det viktig å ta hensyn, mener deltakerne i undersøkelsen. 57 prosent forsøker å ta hensyn til naboene, og 25 prosent ber barna roe seg ned hvis de lager for mye bråk. Særlig de mellom 25-39 år er opptatt av dette; i denne aldersgruppen har 1 av 3 svart at de aktivt går inn for å minske sine egne barns støynivå. Nabobarnas bråk finner vi imidlertid lite irriterende, ifølge undersøkelsen. Bare 15 prosent synes dette er plagsomt. Den yngre garde trenger altså ikke å være like stillegående som en batteridrevet hekksaks. På sommerstid er uteplassen en flott arena for selskapelig[1]heter, og hagefester kan ha et høyt lydnivå. 3 av 5 norske hageeiere er opptatt av å vise hensyn overfor omgivelsene ved større middager og samlinger på kveldstid. Så til det store spørsmålet: Gjør vi noe med irritasjonen over støy fra nabohagen? Vel, i grunnen ikke. Ytterst få, bare 6 prosent, sier ifra til naboen dersom han eller hun starter sin bråkete, bensindrevne gressklipper, mens de koser seg med en matbit i hagen på en solfylt kveld. Halvparten begrunner det med at de synes det er helt greit, mens 33 prosent rett og slett ikke orker å ta diskusjonen over gjerdet. For der vil vi mye heller slå av en hyggelig prat!

* Husqvarnas store undersøkelse om hageetikette ble gjennomført 26. mars–2. april 2021 i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Totalt deltok 4 220 huseiere, av dem kom 1 055 fra Norge. Deltakerne var fra 25 år og oppover, med minst en nabo. 

Pressekontakt 
Ellen Lunde Emilsen
Pressekontakt
ellen.lunde.emilsen@husqvarnagroup.com
+47 907 15 022