Book shelves
 1. Stolen
 2. Bokhyllen
 3. Anbefalte produkter
Veiledninger og håndbøker

Hurtigveiledning til motorsagutskjæring

Den edle og hurtigvoksende kunsten motorsagutskjæring kan spores tilbake til fortidens treskjæring, som ble modernisert på 1950-tallet av de første motorsagkunstnerne.

Stolen

Teddy bear
 1. Begynn med å finne høyden på stolen. Dette fastslås av hvor de to innledende hellende kuttene møtes.
 2. Lag de tilsvarende kuttene med en 90-graders vinkel i forhold til de første kuttene. Dermed defineres tykkelsen på beina.
 3. Kutt rett ned på alle sider for å fjerne barken av beina.
 4. Snu stolen og lag et vinklet innsnitt for å oppnå ønsket seteryggvinkel. Sørg for at det er nok plass nederst for setet.
 5. Det siste kuttet: Legg stolen på siden og kutt rett inn, sikt nøyaktig i det forrige kuttet, og dermed er du ferdig!
Illustration Use Chainsaw Carving Guide - Chair 1 (Next Web Crop)
Trinn 1
Illustration Use Chainsaw Carving Guide - Chair 2 (Next Web Crop)
Trinn 2
Illustration Use Chainsaw Carving Guide - Chair 3 (Next Web Crop)
Trinn 3
Illustration Use Chainsaw Carving Guide - Chair 4 (Next Web Crop)
Trinn 4
Illustration Use Chainsaw Carving Guide - Chair 5 (Next Web Crop)
Trinn 5
Illustration Use Chainsaw Carving Guide - Chair 6 (Next Web Crop)
Ferdig!

Bokhyllen

Book shelves
 1. Begynn med å kutte stokken i fire høye stykker.
 2. Gjør et innsnitt midt på stokken med samme teknikk som du brukte til å felle treet: Ett kutt rett inn fra siden og det andre i litt vinkel for toppen og ned. Den nedre hyllen lages med to enkle kutt fra siden, som fastslår hylledybden, og det siste innsnittet lages for å fjerne den indre delen.
 3. Lag et par hakk øverst på stokken.
 4. Bruk en meisel, eller lignende verktøy, til å grave ut gjenværende fliser og trebiter, og så er du ferdig!
Illustration Use Chainsaw Carving Guide - Shelf 1 (Next Web Crop)
Trinn 1
Illustration Use Chainsaw Carving Guide - Shelf 2 (Next Web Crop)
Trinn 2
Illustration Use Chainsaw Carving Guide - Shelf 3 (Next Web Crop)
Trinn 3
Illustration Use Chainsaw Carving Guide - Shelf 4 (Next Web Crop)
Trinn 4

Innholdet i denne artikkelen er formidlet av Husqvarna som din personlige informasjon og til inspirasjon. Den er ikke ment for bruk som veiledning for produksjonsprosesser eller andre kommersielle formål. Innhold i denne artikkelen er bare skjematisk og ikke relevant for å skulle fungere som en designveiledning, og det gir heller ingen form for råd som er relatert til styrke og holdbarhet. Bruk av informasjonen i denne artikkelen skjer på eget ansvar. Verken Husqvarna eller selskapets samarbeidspartnere skal holdes ansvarlige for feil eller unøyaktigheter i innholdet, eller for handlinger som utføres basert på dette innholdet. Husqvarna frasier seg uttrykkelig alle garantier, uttrykte og underforståtte, når det gjelder nøyaktigheten av det formidlede innholdet, eller informasjonens egnethet for alle typer formål. Husqvarna skal ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for eventuelle direkte, indirekte, følgesmessige, straffende skader som følge av eller i forbindelse med bruken av, eller manglende evne til å bruke denne inspirasjonsartikkelen.

Før du tar i bruk motorsagen, må du lese gjennom instruksjonsboken grundig og alltid bruke anbefalt verneutstyr.